Při pořádání sportovních a kulurních aktivit musíte zjistit, zda akce, kterou plánujete, není v rozporu se zájmy ochrany přírody. Prvním krokem by mělo být kontaktování Správy CHKO Jeseníky a konzultace Vašeho záměru. Již zde se můžete dozvědět, že akce třeba žádnou výjimku či souhlas (obě vedené ve správním řízení) nepotřebuje. Také se ale můžete dozvědět, že některé aktivity lze provozovat s jistými omezeními nebo také, že v přírodovědně nejcenějších místech některé aktivity provozovat vůbec nelze.

 

Na co všechno potřebujete výjimku Správy CHKO Jeseníky?

Na celém území CHKO (§ 26 odst 1 zákona 114/1992 Sb):

 • K pořádání automobilových a motocyklových závodů,
 • ke vjíždění a setrvávání motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody (OPP),
 • k táboření a rozdělávání ohně mimo místa vyhrazená OOP.

Na území I. a II. zóny CHKO (§ 26 odst 3 zákona 114/1992 Sb):

 • K soutěži na jizdních kolech mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená OOP.

Na území národní přírodní rezervace Praděd, Šerák-Keprník, Rejvíz, Rašeliniště Skřítek, Králický Sněžník, Rešovské vodopády (§ 29 zákona 114/1992 Sb):

 • Ke vstupu a vjezdu mimo značené cesty,
 • k provozování horolezectví, létání na padácích a závěsných kluzácích, jízdě na kolech mimo silnice a místní komunikace,
 • k vjezdu motorovými vozidly,
 • k táboření a rozdělávání ohně.
 •  

Na co všechno potřebujete souhlas Správy CHKO Jeseníky?

Vzhledem k tomu, že každá národní přírodní rezervace (NPR) je jiná a chrání jiné předměty ochrany, tak má i různá specifická omezení, která jsou uvedena ve vyhlašovacích dokumentech jednotlivých NPR v bližších ochranných podmínkách (např. v NPR Praděd platí omezení hromadných sportovních akcí!). K těmto omezujícím činostem správa může udělit souhlas.

Pro vyznačení nové turistické, cyklistické, lyžařské a jezdecké trase v Ptačí oblasti Jeseníky je nutno také požádat o souhlas správu CHKO.

 

Vzhledem k velké rozmanitosti různých sportovních aktivit a změnám přírodního prostředí v čase doporučujeme konzultovat Vaše akce min 3 měsíce (lépe půl roku) dopředu se Správou CHKO Jeseníky.       

                                        

Parametry snižující pravděpodobnost vydání výjimky či souhlasu:

 • termín akce je na jaře v době hnízdění ptáků - od března do pol. července
 • probíhá v noci
 • probíhá se psy
 • vyžaduje ozvučení
 • vyžaduje značení
 • trasa je vedena na málo frekventovaných pěšinách a cestách
 • trasa vede v blízkosti výskytu zvláště chráněných druhů (např. hnízda)
 • jedná se o akci nad 200 osob
 • vyžaduje parkování mimo stávající parkovací plochy
 • závody v I a II. zóně CHKO Jeseníky
 • trasa je vedena mimo značené cesty …

Mapu zonace CHKO Jeseníky a mapu národních přírodních rezervací najdete na těchto stránkách.

POZOR! Při pořádání hromadných sportovních akcí v lese musíte dodržet ustanovení i dalších zákonů (např. zákon o lesích, zákon o myslivosti….) K pořádání akce vám musí vydat souhlas každý vlastník lesa, který je akcí dotčen.

Nejméně 30 dnů před konáním akce ji písemně oznamte státní správě (úřadu obce, při větších akcích krajskému úřadu), jinak bude akce posuzována jako nepovolená a nelze ji pořádat.