Perlami Jeseníků jsou menší zvláště chráněná území, která zahrnují nejcennější části přírody zdejších hor. Jsou to čtyři národní přírodní rezervace (NPR Praděd, Šerák-Keprník, Rejvíz a rašeliniště Skřítek), jedna národní přírodní památka (NPP Javorových vrch), 19 přírodních rezervací a 8 přírodních památek.

​​​​​​​Formou národní přírodní rezervace jsou chráněny zejména pro Jeseníky typická horská prostředí (subalpinské bezlesí, horské smrčiny, rašeliniště), jediná národní přírodní památka chrání pozůstatky po hornické činnosti využívané jako zimoviště netopýrů. ​​​​​​​​​​​​​​Více o jednotlivých zvláště chráněných územích se dozvíte jejich rozkliknutím v tabulce níže:​​​​​​​

Národní přírodní rezervace Národní přírodní památka Přírodní rezervace Přírodní památka Evropsky významná lokalita Ptačí oblast
Praděd Javorový vrch Borek u Domašova Chebzí Branná - hrad PO Jeseníky- jeřábek
Rejvíz   Břidličná Louka na Miroslavi Heřmanovice PO Jeseníky- chřástal
Skřítek   Bučina pod Františkovou Myslivnou Morgenland Javorový vrch  
Šerák-Keprník   Filipovické louky Pasák Karlova Studánka  
    Františkov Pfarrerb Keprník  
    Franz-Franz Slunná stráň Praděd  
    Jelení bučina Smrčina Pstruží potok  
    Niva Branné Zadní Hutisko Rabštejn  
    Pod Jelení Studánkou   Rejvíz  
    Přemyslovské sedlo   Sokolí potok  
    Pstruží potok   Suchá Rudná - zlatý lom  
    Rabštejn   Štola Franz-Franz  
    Růžová   Šumárník  
    Skalní potok   Údolí Malínského potoka  
    Sněžná kotlina      
    Suchý vrch      
    Šumárník      
    U Slatinného potoka      
    Vysoký vodopád      

​​​​​V terénu jsou jejich hranice obvykle vyznačeny dřevěnými sloupky se státním znakem a označením kategorie, příp. i názvu území. Hranice jsou označeny také červenými pruhy na stromech. Pokud vidíte 2 pruhy, jste mimo rezervaci či památku. Pokud vidíte jen 1 pruh, jste uvnitř MZCHÚ.

​​​​​​​Turistická tabule.​​​​​​​​​​​​​​Turistické značení na stromě.Turistické značení na stromě.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Turistické značení na stromě.