null Geologické zajímavosti CHKO Železné hory

Tip na výlet

Geologické zajímavosti CHKO Železné hory

  • Délka: 77 km
  • Typ: cyklo
  • Obtížnost: střední
Skála u Rudova v bučině Na vrších nad Lovětínskou roklí.

Vydáte se po stopách historie Země na území Železných hor, které jsou doslova učebnicí geologie pod otevřeným nebem. K poznání geologicky pestrého území využijeme vybrané objekty návštěvnické infrastruktury vybudované v rámci projektu Železné hory geologicky významná oblast (http://www.geoparkzh.cz/gvo/).

První zastávkou je informační stanoviště u Horního rybníka v Nasavrkách s tématem hlubinných vyvřelin. V okolí dřevostavby jsou rozmístěny horninové bloky z území Železných hor, které zahrnují 21 dostupných ukázek z 12 lokalit žul, granodioritů, gaber a vyvřelin s žilným doprovodem.

Dalším místem na trase je informační tabule u parkoviště u hráze Sečské přehrady. Dozvíme se zde podrobnosti o ohebské rule, která patří k nejstarším železnohorským horninám.

Ze Seče pojedeme do Podhradí, kde je u přístupové cesty na hrad Lichnice informační stanoviště s tématem Starohory. V nedaleké Lovětínské rokli jsou výchozy rul, které vznikly přeměnou sedimentů a vulkanitů před více než 550 miliony lety a jsou z nich postaveny i zdi hradu.

Dalšími místy s informacemi o unikátní geologii jsou zastávky v Licoměřicích, Běstvině-Zbohově, na Štikově a v Horním Studenci.

 

Při svých cestách prosím, buďte k přírodě ohleduplní. Postačí k tomu jen pár zásad. Více o tom, jak se chovat v přírodě se můžete dozvědět z krátkých videí o rodině Veverkových.

Autoři fotografií: Zuzana Růžičková

Další výlety:

www.snamidoprirody.cz

 

Galerie

První zastávka - informační stanoviště u Horního rybníka v Nasavrkách s tématem hlubinných vyvřelin.

První zastávka - informační stanoviště u Horního rybníka v Nasavrkách s tématem hlubinných vyvřelin.

Skalní výchozy na Ohebu
Vyleštěná Ohebská rula na skále u hráze sečské přehrady.

Informační tabule u parkoviště u hráze Sečské přehrady. Dozvíme se zde podrobnosti o ohebské rule, která patří k nejstarším železnohorským horninám.

Podhradí, u přístupové cesty na hrad Lichnice informační stanoviště s tématem Starohory.

Podhradí, kde je u přístupové cesty na hrad Lichnice informační stanoviště s tématem Starohory.

Starohory-infotabule na Lichnici

Infotabule na Lichnici .

Skalní výchoz u Rudova v bučině Na vrších nad Lovětínskou roklí.

Skalní výchoz u Rudova v bučině Na vrších nad Lovětínskou roklí.