null Otvíráme okna do přírody

Správa CHKO Blanský les

Otvíráme okna do přírody

29. 5. 2020

Tipy na výlety na zajímavá místa, především do chráněných krajinných oblastí i akce pro veřejnost, kde se lidé mohou dozvědět, jaká tajemství naše příroda skrývá. To je nová iniciativa „Pojďte s námi do přírody“.

Tuzemskou přírodu letos nejspíš čeká rekordní návštěvnost. Právě proto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravila tipy na pozoruhodná místa a také akce s průvodci, na kterých se lidé mohou dozvědět celou řadu zajímavostí. Chceme ukázat, že naše příroda je krásná, a také, jakým způsobem se o ni pečuje. Chceme představit území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda rozmanitá. Rádi bychom, aby se návštěvníci také dozvěděli, co dělat proto, aby taková zůstala i v budoucnu. Jsme rádi za všechny, kteří nám pomáhají přírodu chránit svým ohleduplným chováním [*].

Tipy na výlety i akce postupně doplňujeme, aby si návštěvníci měli z čeho vybírat.

snamidoprirody.nature.cz   

Autor úvodní fotografie: Tereza Rejnková

Poznámky:

[*] Šest zásad ohleduplného návštěvníka přírody:

Vím, kam jdu.

Výlet plánuji podle svých schopností a zkušeností. S sebou si vezmu vše, co mohu potřebovat. Znám pravidla a omezení pro pohyb v oblasti, kam se chystám.

Chráním přírodu a vše, co poskytuje.

Většinou nevadí, když si natrhám lesní plody pro svou potřebu. Neničím okolí, netrhám květiny a nezabíjím nic živého. Odnáším si jen zážitky a obrázky. Pohybuji se přednostně po svých.

Respektuji navštívené místo a jeho obyvatele.

Respektuji omezení v chráněném území. Vnímám a jsem ohleduplný k  přírodě i místním obyvatelům. Neruším hlukem, světlem ani svou přítomností, nepřekážím. Chovám se tak, abych nerušil zážitek ostatním návštěvníkům. Svého psa mám vždy pod kontrolou.

Zodpovídám za svou bezpečnost.

Sleduji okolí, neriskuji. Vím, že příroda může být pro nepozorného návštěvníka nebezpečná. Přesto jsem rád, když je příroda nespoutaná.

Nezanechávám po sobě stopy.

Vše, co jsem si do přírody s sebou přinesl, si též odnáším. Když potřebuji na záchod, nezůstávají po mně viditelné stopy. Navštívené místo zanechávám tak, jak jsem ho našel.

Podílím se na péči.

Chráním navštívené místo. Nezveřejňuji fotografie a souřadnice míst, která nejsou přístupná a všeobecně známá. Na poškozování přírody nebo nedostatky upozorním správce území.