Mnoho stromů a keřů roste i mimo les, jako zeleň ve volné krajině. Velkou měrou se podílejí na vzhledu území a plní celou řadu důležitých funkcí, bez nichž by krajina nefungovala tak, jak má. Na území CHKO najdeme mnoho krásných starých stromů. Ty nejvýznamnější z nich jsou chráněny jako stromy památné.

V Blanském lese je 31 jednotlivých památných stromů a 2 památná stromořadí (alej u Podnoveského rybníka se 60 stromy a alej na Borovských Uhlířích s 80 stromy). Stromy jsou udržovány v dobré kondici a bezpečném stavu citlivými zásahy jako jsou zdravotní řez, bezpečnostní vazby korun či zastřešení otevřených dutin.