Poklidná krajina se zvlněnými horizonty, zachovalou přírodou a dochovanou historickou strukturou vesnic a rozptýlených samot na kopcích lahodí oku. Dominanta Kletě dává ráz celému kraji. Geologické a geomorfologické zajímavosti – vápence u Českého Krumlova, hadce u Křemže a Holubova, mrazové sruby na hřebenech Kletě, Vysoké Běty a Buglaty. Zachovalé podhorské smíšené lesy s bukem, jedlí, javory klenem a mléčem, ale i lipami a třešněmi. Utěšená zemědělská krajina s mozaikou luk, polí, remízků a mezí. Kaňon Vltavy a rychle proudící vodoteče stékající z kopců. To je Blanský les. Žádný z jeho fenoménů není v rámci České republiky ojedinělý, ale jejich kombinace a koncentrace na malém území je to, co činí Blanský les unikátním.