null Výsadba sta dubů na Děvíně

AOPK ČR, Správa CHKO Pálava

Výsadba sta dubů na Děvíně

3. 4. 2023

Dobrovolníci ze sdružení Zasaď život vysadili 100 dubů v NPR Děvín - a to na místech, kde Správa CHKO obnovuje pařezinový způsob hospodařeníů

Ještě před tím, než se les ze zimního spánku probudí k životu, proběhla na Děvíně výsadba dubu zimního na plochách, kde správa CHKO Pálava ve spolupráci s Lesy ČR obnovuje pařezinový způsob hospodaření.  Výsadbu 100 stromů provedli dobrovolníci ze sdružení Zasaď život na dvou ze šesti ploch. Mladé sazenice byly oploceny, tak aby se zabránilo poškození zvěří. Ze stromů, které nepodlehnou nástrahám počasí a nenechavé zvěři, vyrostou budoucí výstavky, které jsou důležitým nositelem biodiverzity a možným zdrojem obnovy. Při výmladkovém způsobu hospodaření totiž prosperuje především lípa, která svými růstovými schopnostmi dokáže překonat všechny vnější tlaky. Vnášení biologicky hodnotných dřevin je tak velmi důležité pro zvýšení stability lesních porostů i pro posílení biodiverzity lesního prostředí. Na duby je vázána plejáda ohrožených druhů bezobratlých i hub a tyto stromy tak mohou přispět k jejich zachování.

Správa CHKO Pálava děkuje dobrovolníkům ze sdružení Zasaď život i všem lidem, kteří tento projekt podpořili.

Vysazený dub.
Les na Děvíně.