CHKO Pálava a její okolí patří k nejoblíbenějším turistickým cílům Česka. Práce s návštěvníky a návštěvnickou infrastrukturou je nezbytnou součástí naší práce.

Správa CHKO zejména buduje a udržuje naučné stezky, informační panely a další prvky, jako jsou schody, pražce či zábradlí na turistických stezkách, vydává informační materiály a publikace, pořádá exkurze a akce pro veřejnost, prostřednictvím stráže přírody dohlíží na dodržování pravidel chování.

Pro území CHKO zpracováváme s dalšími partnery tzv. koncepci práce s návštěvnickou veřejností, která hodnotí dílčí plochy v CHKO z hlediska zranitelnosti a negativních projevů návštěvnosti a stanoví, jak by měla vypadat jejich interpretace pro návštěvníky.

K monitoringu návštěvnosti využíváme mj. dva automatické sčítače, umístěné v NPR Děvín a PR Svatý kopeček. Zaznamenané počty ukazuje následující tabulka:

  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Děvín 58 139 57 776 53 250 51 278 90 803 77 012
Svatý kopeček 262 838 286 781 288 893 318 664 340 529 328 708

Reálné počty návštěvníků jsou samozřejmě vyšší, protože sčítače zaznamenávají pouze průchody na jednom místě. Bližší informace k návštěvnosti CHKO Pálava si můžete přečíst v tomto článku.