V roce 2013 začala Správa CHKO Pálava a KS Brno nepravidelně vydávat elektronický zpravodaj, který čtenářům přinášel zejména aktuální informace týkající se ochrany přírody na území CHKO Pálava a v menší míře pak i celého Jihomoravského kraje. Vydáváním e-Věstníku jsme chtěli přispět k celkově lepšímu informování veřejnosti o naší činnosti a tím i pochopení našeho dlouhodobého snažení o ochranu unikátní přírody jižní Moravy.

V současné době už zpravodaj nevychází, nahrazuje jej průběžné informování zejména na našem facebookovém profilu. Archivní čísla v PDF jsou níže k dispozici, často obsahují poměrně podrobně zpracované informace k tématům, které jsou stále aktuální.

1/2019

7. března

 • Pálavské květy II: rostlinná společenstva Pálavy
 • Záchrana bahňáků na Nesytu
 • Za krajinou minulosti na Dunajovické kopce
 • Sčítání spáčů na Turoldu znovu rekordní


stáhnout

2/2018

10. července

 • Co sužuje naši krajinu (sucho, degradace půdy, zánik krajinné mozaiky, neprostupnost krajiny, krajina intravilánu)
 • Jak jsme bojovali s borytem v roce 2018
 • Sčítání návštěvníků na Děvíně


stáhnout

1/2018

21. března

 • Pálavské květy (Botanika - věc veřejná, Botanika faktická, Botanika poetická) 


stáhnout

1/2017

20. prosince

 • Projekt „Obnovní management území národního významu na Jižní Moravě“ začíná!


stáhnout

1/2016

5. srpna

 • Přírodní památka Na cvičišti


stáhnout

2/2015

19. října

 • Nový způsob péče o nejcennější slanisko v ČR přináší překvapivé výsledky
 • Pomoc pro břehule a vlhy
 • Jedovatí živočichové Pálavy II.


stáhnout

1/2015

23. dubna

 • Vrchol Děvína je po sedmdesáti letech opět přístupný návštěvníkům
 • Zbrusu nové informační panely u všech rezervací
 • Majky
 • Co ohrožuje naše obojživelníky?
 • Jedovatí živočichové Pálavy I.
 • Spolek Sorbus realizuje projekt NEOVISION II


stáhnout

3/2014

18. listopadu

 • Astry - královny podzimu
 • „Babí léto“
 • Život bez sexu
 • Obětaví otcové
 • Obětavé matky
 • Ochrana ohrožených ptačích koloniích v Jihomoravském kraji
 • Monitoring invazivních šelem v NPR Lednické rybníky
 • Hnízdění rybáků obecných na plovoucích ostrovech v NPR Lednické rybníky
 • Věda pomáhá ochraně přírody
 • Vyhlášení národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby


stáhnout

2/2014

23. června

 • Přírodní památka Lom Janičův vrch


stáhnout

1/2014

14. dubna

 • Ornitologické pozorovatelny na Nesytu
 • Vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava
 • Opatření na podporu hnízdění ptáků v NPR Lednické rybníky


stáhnout

3/2013
7. října
 • Pár slov o managementu obecně
 • Proč je péče o hmyz složitější než péče o rostliny?
 • Aktivní management CHKO Pálava
 • Pastva jako řízený management chráněných území
 • Sečení biologicky významných lokalit
 • Úhory
 • Drobné vodní plochy
 • Otevření stepních ok Milovické stráně
 • Pavlovnie plstnatá
 • Koza bezoárová na Pálavě
 • Vyhlášení nových Národních přírodních památek
 • Lednické rybníky zbrzdily velkou vodu


stáhnout

2/2013
22. dubna
 • Jak se bude v roce 2013 hospodařit s vodou na Lednických rybnících?
 • Managementová opatření v prostoru „Koňského pastviska“
 • Pozorovatelny na Nesytu
 • Stráž přírody Správy CHKO Pálava
 • Podmínky pro výsadbu rychle rostoucích dřevin v CHKO Pálava
 • Kosatce na Pálavě
 • Neobvyklý průběh počasí se projevil i na chování skokanů na Jižní Moravě
 • Hospodaření v lesích na Soutoku
 • Zahájen příjem žádostí 46. výzvy Operačního programu Životní prostředí


stáhnout

1/2013

11. března

 • Od subjektů z Podpálaví přijaty žádosti o dotaci v objemu 157 milionů Kč ve 42. výzvě OPŽP
 • Nahradí vinice i poslední zbytky meruňkových sadů pod Stolovou horou?
 • Paragliding na Pálavě v roce 2013
 • Pálavská flóra se představuje - Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)
 • Meteorologická sonda na Děvíně
 • PDF verze plánů péče o chráněná území k dispozici on-line
 • Upozornění pro žadatele o dotace


stáhnout