Vápenec je odolný vůči zvětrávání, avšak dobře jej rozpouští voda. Díky tomu v něm vznikají krasové jevy, jako jsou jeskyně, závrty, škrapy a další.

Na Pavlovských vrších se setkáváme jak s povrchovými, tak s podzemními krasovými jevy. Nejlépe jsou tyto krasové útvary vyvinuty v jižní části Pálavy na vrchu Turold, který byl ale v minulosti silně poznamenán těžbou. Z povrchových krasových jevů na Turoldu jsou zajímavé menší věžovité útvary ve vrcholové partii lomu a škrapy, vyvinuté pouze na malé ploše východně od vrcholu. Před vytěžením lomu zde existovaly také menší krasové strže a rokle i hlubší krasový kaňon.

Jeskyně Na Turoldu

Podzemní systém jeskyně Na Turoldu se nachází v přírodní rezervaci Turold, který leží v bezprostřední blízkosti města Mikulova. Spolu s jeskyní Liščí díra vytváří více než 2 km chodeb, síní a dómů. První zmínky o původní jeskyni na Turoldu (která byla později zničena těžbou vápence) pochází již z roku 1669. Současný podzemní systém byl objeven v roce 1951 a v letech 1958 až 1967 byl zpřístupněn pro veřejnost. Znovuzpřístupňovací práce v jeskyni Na Turoldu zahájili členové České speleologické společnosti v roce 1999.


Vchod do jeskyně, odkrytý při lámání kamene v patě stěny lomu Na Turoldu, vede do složitého labyrintu chodeb a síní. Nejvýše položené patro tvoří holé puklinovité chodby mezi mohutnými skalními bloky. Střední patro má prostornější síně s neobvyklými tvary stěn charakteru korálových útesů s množstvím dutinek, které jako bělostná kamenná pěna přechází místy do hráškovitých až keříčkovitých výrůstků s drúzami drobných třpytivých krystalků kalcitu. V návštěvnících vyvolávají dojem procházky po dně jurského moře. Krápníková výzdoba se vyskytuje vzácně.

Průchod do spodního patra vyniká vzácnou tzv. „turoldskou“ výzdobou připomínající svými tvary květák nebo mýdlovou pěnu. Spodní patro tvoří strmě klesající chodby uzavřené vodou. V hloubce 37 metrů se nachází jezerní dóm s 8 m hlubokým jezerem.

Jeskyni na Turoldu každoročně shlédne více než 20 000 návštěvníků

Netopýří noclehárna

Jeskynní systém v PR Turold spadá pod Správu Jeskyně Na Turoldu, která je regionálním pracovištěm Správy jeskyní ČR. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Pálava zde s jejich pracovníky spolupracuje na zajištění ochrany všech přírodních fenoménů, živých i neživých, nacházejících se v této přírodní rezervaci. Nejdůležitější je ochrana zimujících netopýrů, kteří vyžadují klidový režim jeskyně v zimním období. Nejvyšších počtů zde dosahují kriticky ohrožení vrápenci malí, ostatní netopýři zimují spíše jednotlivě.

Časté rušení, změny teploty prostředí v souvislosti s pohybem většího počtu osob apod. mohou zimující netopýry budit. To může narušit netopýří biorytmus a kvůli úbytku zásob energie mohou i uhynout. Proto je jeskyně pro veřejnost otevřena jen v období od 1. 5. do 30. 9., s možností posunout v příslušném roce tyto termíny s ohledem na klimatické podmínky.