null Setkání příznivců Slavkovského lesa v červnu

AOPK ČR, Správa CHKO Slavkovský les

Setkání příznivců Slavkovského lesa v červnu

6. 6. 2024

Už zítra proběhne oslava 50. let CHKO v Mariánských Lázních

Pro chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les v červnu vrcholí jarní akce k jejímu 50. výročí. AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les pořádá oslavu v pátek 7. června odpoledne na Lesním Mlýně v Mariánských Lázních, kde je společenské setkání s konferencí pro veřejnost, a v úterý 25. června odpoledne vernisáž výstavy “Slavkovský les v obrazech” v areálu Sv. Linharta v Karlových Varech. Jak společně nejlépe oslavit chráněné území než přímo v přírodě.

Padesát let ochrany přírody zachránilo velký kus západočeské krajiny před mnohými významnými změnami. Ochrana vodního režimu Slavkovského lesa je cílem vycházející již ze statutu vyhlášení chráněné oblasti v roce 1974 – účinně zajistit zachování a neporušenost přírodních léčivých zdrojů a chránit přírodní procesy,říká Jindřich Horáček, ředitel AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les. „Při oslavách vzpomeneme na ochranářskou činnost naši i našich předchůdců v průběhu padesáti let. Chceme jim také poděkovat. Práce v ochraně přírody totiž není nikdy hotová. Stále přicházejí nové výzvy a rizika, takže představíme veřejnosti i naše dlouhodobé vize a cíle při ochraně území,“ doplňuje Jana Rolková z AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les.

V pátek 7. června od 12:30 do 20:00 proběhne v Lesním Mlýně v Mariánských Lázních společenské setkání k příležitosti oslav půlstoletí CHKO Slavkovský les s bohatým programem. Návštěvníci mohou od 12:30 s průvodci ze Správy CHKO na kratší botanickou či zoologickou vycházku do okolní přírody. Pro dětské návštěvníky jsou připraveny krátké půlhodinové zážitkové exkurze v přírodě a hrací aktivity u Lesního Mlýna. Pak navazuje od 15:00 konference s rozmanitými přírodovědnými přednáškami, jež byla slavnostně zahájena v Senátu Parlamentu ČR v Praze v úterý 28. května. Na přednášce Jany Jiskrové se dozvíme třeba o tom, že naše krajina má hodnotu, kterou chráníme. V sérii tří přednášek v prvním bloku se podíváme na minerální prameny Slavkovského lesa z různých úhlů pohledu - hydrogeologa Tomáše Vylity, historika a místního patriota Jaromíra Bartoše a paleobotanika Přemysla Bobka. Ve druhém bloku si nejprve povíme o péči o přírodní stanoviště a vzácné druhy v přednášce Přemysla Tájka. Konferenci zakončí tři faunistické příspěvky o velevzácném orlovi křiklavém od Tomáše Bělky a Oldřicha Buška, zoologické průzkumy Správy CHKO z 50 let její historie shrnou Pavla Tájková a Pavel Jaška. Třešničkou na pomyslném narozeninovém dortu je hudební vystoupení Ivan Hlas Trio od 19:00. Před jeho začátkem oceníme čestným uznáním za přínos ochraně přírody tři významné osobnosti. Cenu jim předá ředitel AOPK ČR František Pelc. Toto významné jubileum chceme důstojně oslavit. V průběhu celého roku se tak konají rozličné akce pro veřejnost. Těšíme se na setkání se všemi, kteří ho spolu s námi chtějí prožít,” zve Jana Rolková a doplňuje: “Na konci června se ještě můžeme potkat na vernisáři výstavy o CHKO v Lázeňských lesích a parcích Karlovy Vary v areálu Sv. Linharta.

Akce oslav padesáti let CHKO jsou nedílnou součástí cyklu přírodovědných akcí „Pojďte s námi do přírody!“. I letos můžete navštívit různorodé spektrum aktivit a výprav za poznáním přírodních a historických zajímavostí celých západních Čech.