null Užitek z raka mramorovaného?

Užitek z raka mramorovaného?

2. 3. 2022

Rak mramorovaný je jedním z nejobávanějších invazních druhů živočichů, kterého aktuálně v Evropě máme.

Extrémní riziko jeho výskytu je především v tom, že se rozmnožuje pouze partenogeneticky, tj. samičky produkují vajíčka, ze kterých se bez přičinění samců (kteří se u tohoto druhu ani nevyskytují) líhnou životaschopná mláďata. Klony, které jsou schopny po pár měsících života dalšího rozmnožování. Pokud se někde rozšíří, je prakticky nemožné se jich zbavit. V České republice byl nalezen na třech lokalitách, z jedné byl odstraněn, druhá podléhá monitoringu a na třetí se proti němu aktuálně zasahuje. Jinde po světě se již smiřují s jeho trvalým výskytem a hledají možnosti, jak jej využít. V Německu se tak nyní objevují snahy o jejich gastronomické využití či o přeměnu chitinových krunýřů na biodegradabilní plasty. Na Madagaskaru zase probíhá výzkum mapující potravní preference tohoto vetřelce. Konzumuje totiž mimo jiné některé druhy drobných vodních plžů, kteří jsou mezihostiteli původce schistozomózy, nepříjemné a velmi časté tropické nemoci. Teoreticky by tak rak mohl napomoci snížení výskytu této nemoci na Madagaskaru. Více zde.

Foto: Eva Štruncová