Máte doma zvíře z unijního seznamu invazních druhů? Můžete jej mít i nadále, jen je potřeba mít takové jedince zaregistrované. Toto vyplývá ze zákonné povinnosti dle § 13j, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, jehož poslední novelizace je účinná od 1. 1. 2022.

Zvířata dále nerozmnožujte a v žádném případě je nevypouštějte do přírody. Mohla by se stát zdrojem nových životaschopných populací, které by ohrozily naše původní společenstva. Například u raka mramorovaného stačí jediná samice k tomu, aby vznikla rozsáhlá populace raků, kteří přenosem račího moru decimují naše raky říční a kamenáče. Pokud byste uvedené jedince již nadále nechtěli mít v držení, je možné je odevzdat na místa k tomu určená (seznam oficiálních zařízení na stránkách MŽP). Registraci bylo nutné provést do konce března roku 2023, u vybraných živočichů (zejména korálovka pruhovaná) byl termín do konce srpna 2023. U zaregistrovaných jedinců je nutné nahlašovat jejich změny (úhyny, změna držení apod. na e-mailovou adresu invaznidruhy@nature.cz. Na stejný kontakt se obracejte i v případě, že jste nestihli vámi drženého živočicha zaregistrovat v termínu, bude řešeno individuálně.