null Zveme vás na konferenci o invazních druzích

Zveme vás na konferenci o invazních druzích

4. 1. 2022

Proběhne 8. února v rámci cyklu konferencí "K vybraným otázkám praktické ochrany přírody".

Šíření nepůvodních druhů, rozvoj biologických invazí a jejich působení na přírodu i lidskou společnost představuje závažný celosvětový problém.

Přijďte se dozvědět více na 8. ročník konference K vybraným otázkám praktické ochrany přírody, kterou pořádá AOPK ČR společně s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí.

Letos je program zaměřen právě na invazní druhy.

Konference proběhne v online prostoru a pokud bude příznivá epidemiologické situaci také v budově Auly České zemědělské univerzity.