Odebírat RSS

null Aktualizace standardu Vytváření a obnova tůní

AOPK ČR, ústředí

Aktualizace standardu Vytváření a obnova tůní

2. 8. 2022

Byla zveřejněna jeho technická změna.

Jde o standard řady B - Vytváření a obnova tůní (SPPK B02 001:2014). Změna se týká opravy (snížení) hodnoty průměrné hloubky tůně, které nemohlo být dosazeženo na základě dodržení dalších parametrů (sklony břehů a maximální hloubky). Také došlo k úpravě právního rámce.

Plné znění standardu
 

Provedené změny
Všechny standardy

Foto: Petr Jiskra

Kopání budoucí tůně bagrem.