Odebírat RSS

null Ceny AOPK ČR uděleny: získal je Pivovar Radegast a Karel Šťastný

AOPK ČR

Ceny AOPK ČR uděleny: získal je Pivovar Radegast a Karel Šťastný

8. 2. 2022

Pivovar Radegast získal cenu v kategorii Počin, a to za reklamní spot s motivem pastevce a vlka a za podporu některých dalších projektů. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Karel Šťastný.

Pivovar Radegast získal cenu v kategorii Počin, a to za reklamní spot s motivem pastevce a vlka a za podporu některých dalších projektů. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Karel Šťastný.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos udělovala počtvrté, již tradičně na konferenci Vybrané problémy naší přírody a krajiny [1]. V kategorii Počin ji získal Pivovar Radegast za reklamní spot s motivem pastevce a vlka a za podporu projektů, které se zaměřují na zadržování vody v krajině a péči o beskydské louky. Cenu v kategorii Osobnost si odnesl za celoživotní práci profesor Karel Šťastný. Ceny předával předseda Rady AOPK ČR Vladimír Bejček a ředitel AOPK ČR František Pelc.

„Radegast nás oslovil tím, že hrdina jejich kampaně se v těžké situaci rozhodl správně. To v kontextu tuzemské, mnohdy vyhrocené debaty o návratu vlků do naší krajiny, není úplná samozřejmost. Naopak je to velmi potřebný postoj. Snažíme se vysvětlovat, že tyto přísně chráněné šelmy do naší přírody patří, chovatelé dostávají finance na zabezpečení stád i kompenzace za případné škody. Vlci pomáhají regulovat přemnožená prasata divoká, srnce a jeleny, kteří brání přirozené obnově našich lesů a  působí velké škody i zemědělcům. Právě proto nás spot potěšil,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky,

„Tohoto ocenění si nesmírně vážíme. Je to uznání dlouhodobého úsilí Pivovaru Radegast pečovat o naši přírodu a krajinu, abychom ji společně zachovali i dalším generacím. To se snažíme dennodenně naplňovat. Dělat správná rozhodnutí je odpovědné, byť někdy mimořádně těžké. Platí to nejen o našem postoji k vlkům, ale o všech hořkých překážkách, které před nás život staví,“ říká Josef Jalůvka, manažer značky Radegast.

Cenu AOPK ČR v kategorii Osobnost získal ornitolog Karel Šťastný za celoživotní studium rozšíření ptáků a jejich početnosti v ČR. Podařilo se mu také do praxe zavést exaktní metody výzkumu ptačích populací a společenstev a významně tak pomohl k ochraně ptactva. Vydal stovky článků a 50 knih. Byl dlouholetým jednatelem a předsedou České společnosti ornitologické a v roce 1990 spoluzakladatelem Lesnické a dřevařské fakulty ČZU v Praze. Nyní působí jako profesor na Fakultě životního prostředí ČZU. Výčet jeho přínosů pro ochranu přírody zde ale ani zdaleka nekončí.

„Profesor Šťastný je jednou z ikon české ornitologie. Má klíčovou zásluhu na rozvoji kvantitativních metod studia ptačích společenstev a mapování rozšíření ptáků. Přispěl tím i k efektivitě ochrany avifauny a celkové ochrany přírody,“ doplňuje František Pelc.

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se letos uděluje počtvrté, na základě doporučení Rady AOPK ČR [2]. Chce upozornit na zajímavé osobnosti či počiny, které pomáhají zlepšit stav naší přírody. V roce 2018 získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách. V roce 2019 to byla firma ZEMSPOL za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a Petr Moucha za celoživotní práci pro naši přírodu, zejména pro ochranu lesů. Za rok 2020 si ocenění odneslo Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje, v kategorii  Osobnost byly oceněny dvě výjimečné ženy – Jarmila Kubíková a Dana Bartošová.

Nominace pro dalších ročník může zaslat kdokoli do konce března [3].

Autor fotografie: Květa Černohlávková


Poznámky:

[1] Tématem jsou invazní druhy, přenos z konference je možno sledovat na facebooku AOPK ČR https://www.facebook.com/events/, k dispozici bude i záznam

[2] Rada AOPK ČR byla ustanovena s cílem otevřít profesionální ochranu přírody veřejnosti z řad uznávaných osobností zejména z oblasti vědy, zákonodárců, veřejné správy a neziskového sektoru. Členství je čestné, bez nároku na odměnu. Seznam členů najdete na našich stránkách zde.

[3] Nominace zasílejte prosím na adresu karolina.sulova@nature.cz, více o Ceně AOPK ČR na našich stránkách najdete zde.

Předání cen v Aule ČZU.