Odebírat RSS

null Česká cena za architekturu v roce 2023

AOPK ČR, ústředí

Česká cena za architekturu v roce 2023

10. 11. 2023

Mimořádnou cenu, kterou AOPK ČR uděluje v soutěži Česká cena za architekturu, získala v roce 2023 realizace studia AEIOU „Společenský sál Farního centra v Lidečku“.

AOPK ČR při výběru oceněných zvažuje mimo jiné citlivé umístění stavby v prostoru. Přestože je společenský sál Farního centra v Lidečku umístěn ve svahu, nekonkuruje svou hmotou kostelu sv. Kateřiny Alexandrijské ani historické budově fary. Jeho architektura pracuje se symbolikou procesní cesty a vytváří veřejný prostor na místě, kde dříve stávalo kulturní centrum z 50. let 20. století. Díky promyšlenému konceptu veřejných prostranství dochází k úzkému kontaktu a propojení stavby a lidí s okolní krajinou. K prolínání dochází zejména pomocí reprezentativního prostoru před kostelem, zastřešené části podél cesty i terasy zahrnující torzo zdi původní budovy. Dřevěná konstrukce a šindelový obklad fasád odkazují na tradici místní lidové architektury v Beskydech.

Cena AOPK ČR se v rámci České ceny za architekturu udělovala již posedmé, její součástí je vždy komentovaná exkurze pro vítěze. Tentokrát to bude do pralesů nedaleké chráněné krajinné oblasti Beskydy.

Foto: Česká komora architektů

Farní centrum Lidečko s kostelem.

CKA foto Lidecko celek