Odebírat RSS

null Druhá revize standardu k řezu stromů

AOPK ČR, ústředí

Druhá revize standardu k řezu stromů

26. 8. 2022

Aktualizace vychází z podnětů odborné veřejnosti.

Na základě podnětů odborné veřejnosti a pro zajištění souladu s ostatními standardy bylo přistoupeno k celkové, v pořadí již druhé, revizi standardu SPPK A 02 002 Řez stromů. 

Úpravy souvisejí především s nutností vyjasnění odborné terminologie (nová kapitola Výklad a definice pojmů) a potřebou doplnění a upřesnění stávajících technologií. Současně byly zahrnuty některé prvky z evropského standardu řezu stromů. 

Připomínky můžete zasílat do 26. 9. na e-mail brigita.neumannova@nature.cz. 

Stavající verze standardu
Změnová verze 
(červené označení = nově doplněný či upravený text)

Přehled hlavních změn a úprav:
1.    Zavedena nová kapitola Výklad a definice pojmů.
2.    Doplněny a upřesněny techniky řezu (např. pravidla řezu větví rostoucích blízko sebe, řez na čípek).
3.    Upřesněny a podrobněji definovány jednotlivé technologie, např:
•    u zakládacích řezů nově definován povýsadbový řez, komparativní řez zařazen jako součást řezu povýsadbového  (tím zajistěna návaznost a  propojení se standardem Výsadba stromů),
•    revidováno nastavení řezu zdravotního,
•    podrobněji specifikován rozsah lokálních redukcí a redukce obvodové, 
•    upřesněno vymezení a terminologie řezů tvarovacích (úprava specifikace Řezu popouštěcího a zavedeny Řez na čípek ramenový a Řez tvarovací speciální).
4.    Zavedena nová technologie Řez rekonstrukční (převzato z Evropského standardu řezu stromů).
5.    Implementovány některé principy/přístupy z Evropského standardu řezu stromů (např. viz nová kapitola Obecné zásady a principy řezu).
6.    Vypuštěna příloha č. 2 (neaktuální + překryv se standardem Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury).
7.    V návaznosti na úpravu textu aktualizována a doplněna příloha č. 3 Ilustrace (nově příloha č. 2).

Foto: Šárka Mazánková

Pyramidální duby na Novém Falkenburku.