Odebírat RSS

null Důležitá dohoda s obcemi otevřela cestu ke vzniku Chráněné krajinné oblasti Krušné hory

AOPK ČR, ústředí

Důležitá dohoda s obcemi otevřela cestu ke vzniku chráněné krajinné oblasti Krušné hory

8. 7. 2024

Krušné hory jsou o krok blíž vzniku chráněné krajinné oblasti. Ministerstvu životního prostředí a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se podařilo dosáhnout důležité dohody s částí měst a obcí v centrální oblasti Krušných hor o budoucím vymezení hranic CHKO.

Dohoda dává obcím garanci, že vznik chráněné oblasti neovlivní rozvoj města a obcí v již zastavěných územích a zároveň vymezuje i vybrané rozvojové oblasti mimo ně.

Dohodu považujeme za zásadní, podařilo se nám společně najít řešení, které garantuje obcím jejich rozvoj a zároveň dává prostor pro ochranu přírody. Se všemi více než šedesáti obcemi se snažíme náš záměr od začátku aktivně komunikovat, a nad rámec zákona proběhla již stovka jednání, abychom našli společný kompromis. Těší mě, že obce v centrální části Krušných hor, které měly dříve výhrady, nyní s vyhlášením CHKO souhlasí. A zájem mají i další obce – například Petrovice nás nedávno požádaly o rozšíření hranic CHKO tak, aby byly její součástí, což nyní prověřujeme,“ uvedl k výsledkům jednání ministr životního prostředí Petr Hladík. 

A dodává: „Krušné hory jsou mimořádným fenoménem. Svou velikostí, historií a hlavně výjimečnou přírodou. A tu je potřeba chránit. Jsou zde například rozsáhlé mokřady a rašeliniště chráněné Ramsarskou úmluvou, ale i přesto celé velké pohoří zůstává jediným v ČR, které není plošně chráněno. Je zde zčásti evropská ochrana, ta celoplošná státní dosud chybí. CHKO Krušné hory by tak svou rozlohou přes dva kraje byla největší v České republice. Formálně bychom rádi proces vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory zahájili v následujících týdnech,“ shrnul ministr Hladík.

Ne náhodou jsou Krušné hory na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Jde ovšem o poslední příhraniční pohoří, které je takto výjimečné, a které je bez režimu ucelené ochrany. Rozumíme ale tomu, že obce potřebují prostor pro svůj rozvoj. A jsem rád, že se nám společně podařilo najít řešení, které je v souladu s potřebami ochrany přírody. Nejcennější části krajiny v návrhu zůstaly a vyčleněny byly urbanizované a rozvojem jinak již zasažené části,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s tím, že dohodu stvrdili zástupci celkem šesti obcí z regionu. Mezi nimi je Jáchymov, Loučná pod Klínovcem, Pernink, Kryštofovy hamry, Abertamy a Kovářská. Další obce se k nim zřejmě připojí v nejbližších dnech.
 
Díky úspěšným jednáním jsme dosáhli dohody, která je přijatelná pro obě strany. Dohodli jsme se, že intravilán a některá rozvojová území města Jáchymova nebudou součástí CHKO. Zůstává tak nadále otevřen prostor pro rozvoj města a zároveň budeme chránit přírodní krásy,“ říká místostarostka Jáchymova Lada Baranek.
 
Podle starostky Loučné pod Klínovcem Jany Nýdrové je garance Ministerstva životního prostředí pro radnice klíčová. „Většina našich obyvatel možnost vzniku chráněné krajinné oblasti podporovala. Zároveň ale měli obavy, jestli to nebude mít vliv třeba na občanskou vybavenost, vznik nových pracovních příležitostí v obci a podobně. Dohoda, ke které jsme společně dospěli, je garancí, že tyto obavy mít nemusí.“ Podobně dohodu vnímá i starostka Abertam Renata Mrňková: „Všichni, co tady žijeme, jsme pro ochranu přírody, ale potřebujeme, aby pozemky a nemovitosti občanů nebyly znehodnoceny, aby se sem chtěli lidé vracet a ne odcházet. Proto jsme rádi, že jsme našli shodu.
 
Krušné hory jsou už řadu let vytipovány jako území, jehož příroda a krajina by si vyhlášení chráněnou krajinnou oblastí zasloužily. Budoucí CHKO Krušné hory by měla především chránit zachovanou krajinu s rozsáhlými celky přírodě blízkých lesů na svazích hor a mozaikou lesů, luk a pastvin a zástavby na náhorní plošinách.

Po letech nejistoty jsou jasně stanovená pravidla, což vítáme. Ochrana přírody vedle existujících skiareálů je ve světě běžnou a fungující praxí a nám vždy taková spolupráce dávala smysl. Ostatně i k nám chtějí lidé jezdit především za hezkou přírodou,“ řekl k výsledkům jednání Petr Zeman, majitel Skiareálu Klínovec, největšího lyžařského centra v Krušných horách. 
 
Vyhlášení CHKO Krušné přispěje nejen k lepší péči o přírodu, ale i ke zjednodušení a zefektivnění státní správy v ochraně přírody a krajiny, kdy by nově namísto 11 orgánů ochrany přírody (8 obcí s rozšířenou působností, 2 krajské úřady a AOPK ČR) nově o území pečoval jeden orgán ochrany přírody – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Ministerstvo životního prostředí v současnosti finalizuje podkladové materiály k formálnímu vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory.

Tisková zpráva MŽP a AOPK ČR.

Foto: Petr Krása

Rašeliniště s jezírkem v budoucí CHKO Krušné hory.