Odebírat RSS

null Klece v akci

AOPK ČR

Klece v akci

31. 3. 2022

Chrání ohrožené koniklece otevřené.

S  jarem začínají ze země vykukovat šedavě chlupatá poupata konikleců otevřených. V druhé půli března se objeví modrofialové květy a až poté listy. Celá rostlina je jedovatá, pletiva obsahují ranunkulin a anemonin a další sloučeniny ze skupiny saponinů a flavonoidů. To však nebrání některým zvířatům (v podezření jsou nejvíce srny a bažanti), aby poupata a květy konikleců okusovala. Může to souviset s malou potravní nabídkou v časně jarním období, případně mohou být koniklece vyhledávány právě kvůli obsahu zmíněných sekundárních metabolitů, které mohou zvěři chutnat nebo pomáhat v boji s parazity trávicího traktu. To jsou však jen teorie a pozorování přírodovědců přímo z terénu, exaktní důkazy chybí.

„Od poloviny března koniklece na nejohroženějších lokalitách přikrýváme klíckami, aby měli šanci vykvést a jejich nažky dozrát. Snažíme se používat klícky s velkými oky, aby se ke květům snadno dostali opylovači, které potřebujeme jako hlavní spolupracovníky. Klícky necháváme na rostlinách pokud možno až do úplného odkvětu – zvěři totiž chutnají i ochmýřená ježatá plodenství plná chutných nažek. Pro zdárné vyklíčení nažek je vhodné nespoléhat jen na přírodu, ale při odebírání klícek nažky zapravit do zeminy v okolí trsů konikleců. Narazíte-li v přírodě na uvězněné koniklece, vězte, že ač jsou klícky často nevzhledné, pomáhají posílit populace tohoto kriticky ohroženého druhu,“ vysvětluje Petr Vít z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR.

Pro málopočetné lokality, na kterých roste kolem deseti až dvaceti většinou starších jedinců bez přirozené obnovy, může okus zvěří představovat vážné ohrožení existence. Takových lokalit je u konikleců otevřených více než třetina, to byl také jeden z důvodů, proč byl pro tento druh schválen záchranný program. Koniklece jsou sice dlouhověké rostliny, ale pro zachování dlouhodobé kontinuity populace je potřeba průběžné doplňování mladými rostlinkami, které přirozeně vyrostou ze semen. A bez květů, jak známo, nejsou semena.

Více o záchranném programu najdete zde: https://www.zachranneprogramy.cz/koniklec-otevreny/

Autor fotografií: Petr Vít

Ochrany pro koniklece.
Poupata konikleců v trávě.
Ochrany pro koniklece.