null Mezinárodní rok jeskyní a krasu pokračuje i letos

AOPK ČR

Mezinárodní rok jeskyní a krasu pokračuje i letos

23. 3. 2022

Akci organizuje Mezinárodní speleologická unie (UIS), celosvětová organizace průzkumníků jeskyní a krasu, vědců, manažerů a pedagogů.

Členem UIS je Česká speleologická společnost, partnery Mezinárodního roku jeskyní a krasu 2021-22 z Česka jsou také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa jeskyní ČR a Česká geologická služba. Hlavní událostí Mezinárodního roku jeskyní a krasu 2021-22 je Mezinárodní speleologický kongres naplánovaný na 24. – 31. července 2022 v Savojsku ve Francii. Původně byl Mezinárodním rokem jeskyní a krasu prohlášen rok 2021, kvůli covidové pandemii byl prodloužen i na rok letošní.

Také v roce 2022 se prakticky do akce zapojí pracoviště AOPK ČR:  Správa CHKO Moravský kras a Správa CHKO Český kras. Akce plánované u příležitosti Mezinárodního roku jeskyní a krasu se budou zveřejňovat postupně. Cílem akcí bude zvýšit ve veřejnosti chápání jeskyní a krasu a jejich ochrany, zvláště v samotných krasových regionech.

AOPK ČR, Správa CHKO Moravský kras v roce 2022 zopakuje výjimečné Dny otevřených dveří Amatérské jeskyně v podzimním termínu. Koncem června proběhnou Dny otevřených dveří jeskyně Býčí skála. Plánují se také Dny otevřených dveří Ochozské jeskyně a Císařské jeskyně (spolu s Dětskou léčebnou v Ostrově u Macochy). Pokračuje putovní výstava o krasu a o partnerech Roku jeskyní, aktuálně je v Zámku ve Křtinách (konferenční centrum Mendelovy univerzity v Brně) a do 2. poloviny roku 2022 bude probíhat série přednášek a exkurzí. Velkou akcí bude úklid Moravského krasu a jeskyní v sobotu 9. 4. 2022. Bude stejně jako vloni zaměřen na úklid starých skládek a vyčištění jeskyní po starých speleologických výzkumech.  Na Punkevních jeskyních k Roku jeskyní pokračuje stálá panelová výstava.

AOPK ČR, Správy CHKO Český kras pořádá od 26. 3. 2022 v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně filmový festival Ozvěny Ekofilmu. Dále proběhnou přednášky a projekty zaměřené na poznávání jeskyní a krasu pro školy i pro veřejnost, například v knihovně Radotín.  Vloni vyšla skládačka Krásný svět krasu (geologický vývoj až současnost) a brožurku Poustevník Ivan, která kras a jeskyně představuje.

Česká geologická služba pořádá vědeckou konferenci k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu 2021-22 s předpokládaným termínem v září 2022. Česká speleologická společnost se bude k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu 2021-22 prezentovat speleologickou konferencí Speleofórum dne 23. 4. 2022 ve Sloupu v Moravském krasu.

Autoři fotografií: Květa Černohlávková a Správa jeskyní ČR

Moravský kras - Květa Černohlávková
Logo mezinárodního roku jeskyní
Rok jeskyní