Odebírat RSS

null Ministr Hladík dnes odstartoval proces vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti ČR

AOPK ČR, ústředí

Půl století čeká Soutok na velkoplošnou ochranu. Ministr Hladík dnes odstartoval proces vyhlášení nové chráněné krajinné oblasti

25. 8. 2023

Ministerstvo životního prostředí zahajuje proces vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok. Po stovkách předjednání v regionu to dnes oznámil ministr Petr Hladík.

Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Síť slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se soliterními prastarými duby a lesy s mimořádně rozmanitou přírodou se má stát 27. chráněnou krajinnou oblastí ČR. V souladu s programovým prohlášením vlády to dnes po měsících předjednávání v regionu, která vedla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oznámil ministr životního prostředí Petr Hladík. Obce a další subjekty dotčené záměrem budou v rámci oficiálního procesu vyhlášení moci podat řádné námitky a připomínky.  

Po řadách předjednávání nyní zahajujeme oficiální proces vyhlášení CHKO Soutok – mimořádkrajiny mezinárodního významu. Cenná je obzvlášť oblast evropsky významných mokřadů, které jsou v České republice jen na Soutoku a v Krušných horách, právě proto v těchto územích chceme vyhlásit CHKO. Proběhlo téměř tři sta jednání s obcemi, hospodáři a nejrůznějšími spolky a myslím, že se podařilo připravit návrh, který představuje opravdu širokou shodu v regionu. Vím, že místním obyvatelům leží osud zdejší lužní krajiny na srdci. Uděláme proto vše, aby se zachovala do budoucna i pro příští generace. Zkušenosti z jiných chráněných oblastí ukazují, že udržitelný rozvoj regionu přináší benefity nejen přírodě, ale i místním lidem,“ konstatuje ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že CHKO by měla vzniknout do konce roku 2024. 

„Moravská Amazonie si zaslouží vyšší stupeň ochrany. Odborníci po tom volají už delší dobu. Ještě to bude dlouhý proces a věřím, že se v něm podaří případné připomínky obcí vypořádat,“ dodává hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. 

Podle návrhu, který připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, by rozloha chráněné krajinné oblasti Soutok měla činit 126,9 km2. Lesní pozemky tvoří 57 % oblasti, 96,5 % z nich je ve státním vlastnictví. Vyhlášení CHKO neznamená, že se přestane hospodařit – v těch nejcennějších místech bude však třeba hospodaření upravit ve prospěch přírody. Vymezení CHKO se podařilo navrhnout tak, že do území nejsou zahrnuta žádné města ani vesnice.  

„Návrh nové chráněné krajinné oblasti, stejně jako každá jiná změna, přirozeně vzbuzuje různé otázky. Věříme však, že vysvětlováním, osobním jednáním a sdílením zkušeností z jiných CHKO se dařilo různé neodůvodněné obavy uvádět na pravou míru. Podařilo se například vysvětlit, že vyhlášení CHKO nepřinese žádná omezení vstupu. Počítáme také s tím, že by se obdobně jako v Litovelském Pomoraví cíleně tlumily komáří kalamity. Návrh jsme průběžně upravovali podle připomínek, vše průběžně zveřejňujeme na našich webových stránkách,“ říká Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, který je zmocněncem pro CHKO Soutok. 
    
Soutok Moravy a Dyje je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. Hostí rozmanité společenstvo hmyzu, která k životu potřebuje živé i odumřelé dřevo. V roce 2018 odtud byl dokonce popsán zcela nový druh brouka – kožojed moravský (Paranovelensis moravicus). Zdejší populace motýlů nesytek je nejbohatší v České republice, jenom zde žije vzácná můra svlačcová. Vyskytuje se tu na 250 druhů ptáků, 140 druhů z nich zde hnízdí jako například vzácný orel královský. Žije tu 80 % z našich původních druhů ryb, některé z nich nelze nikde jinde v České republice spatřit jako třeba drska většího i menšího či jesetera malého.       

Území Soutoku je pro své mimořádné hodnoty od roku 2003 součástí sítě mezinárodně významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy, náleží do evropské soustavy Natura 2000 a na seznam světového dědictví UNESCO.  

Ministr Petr Hladík během výjezdu navštívil národní přírodní rezervace (NPR) Děvín a Lednické rybníky, nechyběl ani největší moravský rybník Nesyt a Zámecký rybník. Setkal se také s představiteli města Lanžhot a Břeclav. Podíval se na klapkový jez na Dyji, vodní dílo Nové Mlýny a Dům přírody Pálavy v Dolních Věstonicích. Den zakončil debatou s občany právě nad tématem CHKO Soutok v Mikulčicích.  

Více na https://soutok.nature.cz 

Interaktivní mapa: https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9ba10d6b25e4431e98e73e614ee9ae5f 

Časté dotazy: https://soutok.nature.cz/caste-dotazy 

Návrh bližších ochranných podmínek

Návrh záměru na  vyhlášení 

Oblasti Soutoku Moravy a Dyje je věnováno celé číslo časopisu Ochrana přírody:  
 

Foto Jan Miklín