null Na 24 druhů vzácných brouků potvrdil průzkum v přírodní rezervaci Skalní potok v CHKO Jeseníky

AOPK ČR, ústředí

Na 24 druhů vzácných brouků potvrdil průzkum v přírodní rezervaci Skalní potok v CHKO Jeseníky

4. 5. 2021

Tím nejvýznamnějším je bezesporu roháček jedlový.

Tento pralesní druh byl v Jeseníkách nezvěstný více než jedno století, ale v posledních letech se jeho výskyt podařilo potvrdit hned na čtyřech lokalitách. Entomologický průzkum vloni pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR prováděl specialista na brouky z Mendelovy univerzity v Brně Josef Kašák.

„Díky evropskému projektu zaměřenému na mapování druhů v chráněných územích se naše znalosti o výskytu některých skupin značně rozšiřují. Ukazuje se, že jednou z nezbytných podmínek pro zachování zdejší přírody je úzká spolupráce vlastníka, ochrany přírody a vědců. Ta je zde nastavena velmi dobře, komentuje situaci Miroslav Havira z Agentury ochrany přírody a krajiny.

Podle badatelů z Mendelovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci, kteří zkoumali roháčka jedlového právě na nově objevených lokalitách v Jeseníkách, má brouk velmi specifické nároky na prostředí. Několikaletý vývoj jeho larev probíhá v padlých tlejících kmenech s hnědou hnilobou a vysokou vlhkostí. „Proto se snažíme v maximální míře ponechávat mrtvé dřevo v lese a po dohodě s vlastníkem také provádíme takové způsoby asanace kůrovcových stromů, které zachovávají kmeny v co nejpřirozenějším stavu,“ doplňuje Miroslav Havira.

 „Na podporu právě takovýchto druhů jsme zde vloni poprvé vyzkoušeli metodu tzv. drážkování, což je způsob, jak na ležících stromech omezit vývoj kůrovce a zároveň je zachovat alespoň částečně v kůře,“ uvádí lesní správce z biskupských lesů Jan Jurdič. „Pro zdejší přírodu by bylo nejlepší ponechat takové stromy přirozenému rozpadu bez zásahu, ale naprosto chápu, že pro vlastníka, který se snaží potlačit populaci lýkožrouta smrkového v širší oblasti, není takové řešení vždy reálné,“ zakončuje entomolog Josef Kašák.

Foto: roháček jedlový, autor Vít Slezák

roháček jedlový, Vít Slezák

roháček jedlový, foto: Vít Slezák