Odebírat RSS

null Nová naučná stezka Tok v chráněné krajinné oblasti Brdy

AOPK ČR

Nová naučná stezka Tok v chráněné krajinné oblasti Brdy

10. 12. 2021

Je dlouhá téměř osm kilometrů a seznamuje s nehostinnými životními podmínkami na svahu nejvyššího středočeského vrchu Tok (865 m n. m.).

Zároveň ukazuje, jak se s nimi vyrovnali zdejší rostlinní a živočišní obyvatelé.

„Návštěvníci se například dozvědí, jak se nevlídnému prostředí přizpůsobila masožravá rosnatka, zjistí, že na některých místech se zachovaly přirozené podmáčené smrčiny, uvidí, jak se na zdejší krajině podepsal mráz a možná budou překvapeni tím, jak jsou pro vřes důležité houby. Stezku tvoří jeden klasický velký informační panel a devět malých kovových desek, které jsou v Brdech již tradičně umístěny na solitérních kamenech. Ty jsou naším příspěvkem k zachování kouzla zdejší nezastavěné krajiny,“ popisuje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Texty na panelu a deskách jsou doplněny QR kódy, pod kterými se skrývají rozšiřující informace ke každému tématu. Jednotlivá zastavení stezky je možné procházet v libovolném pořadí, návštěvníci si mohou sami vybrat, kde na stezku nastoupí a kolik zastavení si prohlédnou.

Naučná stezka Tok je poslední naučnou stezkou, která vznikla v souladu s Interpretačním plánem CHKO Brdy na území bývalého vojenského újezdy Brdy. V následujících letech by se v chráněné krajinné oblasti měla vytvořit ještě jedna naučná stezka ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským v jižních Brdech v okolí Třemšína.

Naučnou stezku Tok připravila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Brdy.  Podílela se na ní i celá řada dalších subjektů [1].

Poznámky:

[1] Za spolupráci AOPK ČR děkuje Vojenským lesům a statkům a obci Obecnice, za cenné rady a korektury pak Geologickému ústavu AV ČR, konkrétně RNDr. Karlu Žákovi, CSc.; Školnímu lesnímu podniku Mendelovy univerzity, konkrétně řediteli doc. Ing. Tomáši Vrškovi, Dr.; Přírodovědecké fakultě UK, konkrétně RNDr. Martinu Černému, Ph.D. a Vodovodům a kanalizacím Beroun, konkrétně řediteli Mgr. Jiřímu Paulovi, MBA.

nová naučná stezka Tok - CHKO Brdy
informační cedule na kameni - naučná stezka Tok
informační tabule - naučná stezka Tok
informační cedule na kameni - CHKO Brdy