null Podívejte se, co nabízí první letošní Ochrana přírody

AOPK ČR, ústředí

Podívejte se, co nabízí první letošní Ochrana přírody

24. 2. 2023

Hned několik článků je věnováno chráněné krajinné oblasti Beskydy, která byla vyhlášena před padesáti lety. V časopise ale najdete i jiná témata.

Úvodník napsal Tomáš Kočko, moravský písničkář a skladatel. Vysvětluje, že Beskydy jsou díky lidem, kteří v nich žijí a hospodaří, stále pestrou a živou kulturní krajinou. 

František Jaskula v článku 50 let ochrany Beskyd popisuje, co se za ono půlstoletí událo – v sedmdesátých letech minulého století se bouřlivě rozvíjela chatová výstavba, stavěly se rodinné domy, paneláky, velká rekreační střediska, průmyslové objekty, plošně se meliorovalo a rekultivovalo. S timto dědictvím se hory vyrovnávají dodnes. Bez chráněné krajinné oblasti by ale byly ještě zastavěnější, méně pestré a méně malebné. 

Lesu jako největšímu přírodnímu bohatství Beskyd se věnuje text Tomáše Myslikovjana a Pavla Popeláře, vzácným druhům živočichů pak článek Dany Bartošové a Václava Tomáška, geologii a geomorfologii Beskyd popisuje František Šulgan

V rubrice Péče o přírodu a krajinu se můžete dočíst, že divoké výkyvy počasí posledních let negativně dopadají na řadu druhů denních motýlů, příkladem může být modrásek východní. Pomoci by mu mohl záchranný chov a správně načasovaný a prováděný management na místech, kde dosud žije.   

Přemnožená spárkatá zvěř má zasadní vliv nejen na les, ale i na nelesní ekosystémy. Co znamená pro skalní stepi v údolí Labe, se dozvíte v textu Karla Nepaše, Ladislavy Filipové a Václava Berana

Analýza obrazu pomocí hlubokých neuronových sítí se postupně dostává do běžného života. Usnadňuje i rozpoznávání rostlin z fotografií. Může to ulehčit i revizi záznamů v rozsáhlejších databázích, jako je například Nálezová databáze ochrany přírody, pomohla by i v aplikaci BioLog. 

Naše půlroční předsednictví v Radě Evropské unie hodnotí v obsáhlém článku Ladislav Miko a Jan Plesník. Úmluvě o biologické rozmanitosti, respektive 15. zasedání jejích smluvních stran v prosinci v Montrealu, se věnuje i rozhovor s hlavním vyjednavačem za Evropskou unii a Českou republiku

Rubrika Z historie ochrany přírody nás vrací o 100 let zpět – v roce 1922 byla totiž ustavena nejstarší dosud existující mezinárodní organizace zaměřená na péči o přírodní dědictví, Mezinárodní rada pro ochranu ptáků, později přeměněná v BirdLife International

A článek Pavla Pešouta vás seznámí s tím, jak chrání přírodu v nejlidnatější středoasijské republice – v Uzbekistánu. Odpověď zní, že legislativně docela dobře, praxe poněkud pokulhává. 

Zajímavé články najdete i v kulérové příloze. Jsou tu bohužel i dva nekrology – na Vladimíra Hanáka vzpomíná Ivan Horáček, na Jana Schlossara pak jeho jeho kolegové ze Správy CHKO Slavkovský les.

Přejeme podnětné čtení. 
 

casopis

titulka OP uvnitr