Odebírat RSS

null Podepsáno: AOPK ČR a Plzeňský kraj mají dohodu o spolupráci

AOPK ČR

Podepsáno: AOPK ČR a Plzeňský kraj mají dohodu o spolupráci

8. 4. 2022

Týká se především spolupráce v oblasti osvětových a vzdělávacích akcí.

„Snažíme se ukazovat krásy zdejší přírody lidem, víme, že bez jejich podpory se nedá příroda účinně chránit,“ komentuje dnešní podpis dohody náměstek hejtmana Plzeňského kraje Josef Bernard.

„Dohoda jen oficiálně ukotvila dlouhodobou výbornou spolupráci. Pro veřejnost společně pořádáme třeba Mezinárodní noc pro netopýry či oblíbený Den Českého lesa. Symbolický je podpis v Domě přírody v Klenčí pod Čerchovem, který návštěvníkům přibližuje krásy zdejší přírody. Obdobnou dohodu máme i s Karlovarským krajem,“ konstatuje František Pelc, ředitel AOPK ČR.

AOPK ČR v Plzeňském kraji každoročně pořádá vycházky s odborníky na zajímavá místa, exkurze pro školy, přednášky. Ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody vydává regionální časopis Český les: příroda a historie. Spolupodílí se i na vydávání jiných tiskovin, například průvodců k naučným stezkám, kalendáře akcí „Pojďte s námi do přírody". Mnohé z toho by nevzniklo bez finančního přispění Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj například poskytne záštitu nad akcemi pro veřejnost, které tu AOPK ČR pořádá, podle svých možností bude podporovat i vydávání přírodovědně-vlastivědného časopisu Český les: příroda a historie.

Český les, naše druhá nejmladší chráněná krajinná oblast (CHKO), chrání nejcennější části přírody na Domažlicku a Tachovsku. O přírodu tohoto jedinečného území pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Český les, na jeho vzniku se v roce 2005 významně podílel Plzeňský kraj.

Autoři fotografií: Milena Prokopová, Květa Černohlávková

Průběh podpisu dohody mezi Františkem Pelcem a Josefem Bernardem.
Naučná tabule CHKO Český les.
Brožura Českého lesa.