Odebírat RSS

null Poprvé: správci chráněných území celého světa oslovili společně světové lídry

AOPK ČR

Poprvé: správci chráněných území celého světa oslovili společně světové lídry

5. 11. 2021

K prohlášení o ochraně klimatu a biologické rozmanitosti se připojila také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Chráněná území chrání nejen přírodní rozmanitost, ale také pomáhají omezovat dopady klimatických změn. V dnešních složitých časech se čím dál víc potvrzuje, že krajina by neměla být vnímána jen jako zdroj obživy. I proto má v tuzemských podmínkách smysl pěstovat smíšené přírodě blízké lesy, navracet do krajiny cesty, meze a mokřady, vracet přírodě napřímené potoky a řeky. Doufám, že se naše velkoplošná chráněná území rozšíří o oblast soutoku Moravy a Dyje a Krušné hory, že se podaří vyhlásit národní park Křivoklátsko. Je pro nás ctí, že se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která spravuje 24 chráněných krajinných oblastí a dvě stovky národních přírodních rezervací a památek, mohla k výzvě světových chráněných území připojit,” komentuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Výzva světovým lídrům na klimatickém summitu v Glasgow byla připravena britskými národními parky (National Parks UK). Konstatuje, že svět je natolik propojený, že žádná organizace ani území nemůže samostatně řešit globální změny klimatu, ani vliv klimatických změn na biodiverzitu. Je potřeba postupovat společně a není už moc času. Ochrana klimatu a ochrana biodiverzity jsou dvě spojené nádoby.

Společné prohlášení jasně specifikuje roli chráněných území a závazek:

 • zaměřit se na spolupráci a výměnu mezinárodních zkušeností
 • zintenzivnit kontakty s lidmi (návštěvníky a podporovateli) a komunitami v chráněných územích a podporovat změny chování
 • podporovat globální trendy při zavádění přírodě blízkých řešení
 • inspirovat obyvatele žijící mimo chráněná území a zprostředkovávat jim zkušenosti z chráněných území

Prohlášení zatím podpořily tyto instituce:

 • Bureau of Land Management (USA)
 • Centre for National Parks and Protected Areas
 • EUROPARC Federation
 • European Ranger Federation
 • Great Barrier Reef Marine Park Authority
 • Israel Nature and Parks Authority
 • IUCN/WCPA
 • Korea National Park Service
 • The National Association for Areas of Outstanding Natural Beauty
 • National Oceanic and Atmospheric Administration (USA)
 • National Park Service (USA)
 • National Parks UK
 • Nature Conservation Agency of the Czech Republic/Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
 • NatureScot
 • New South Wales National Parks & Wildlife Service
 • Nigeria National Park Service
 • Parks and Wildlife Finland
 • Parks Australia
 • Parks Canada
 • Sabah Parks
 • Quebec-Labrador Foundation/Atlantic Center for the Environment
 • South African National Parks
 • US Bureau of Reclamation
 • US Fish and Wildlife Service
 • US Forest Service
 • World Urban Parks

#UniteForNature

#TogetherForOurPlanet

#OneStepGreener

Autor fotografie: Petr Šaj

Sokol stěhovavý - Petr Šaj