null Právě vyšlo: metodika Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody

AOPK ČR

Právě vyšlo: metodika Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody

21. 3. 2022

Zpracovali ji odborníci z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a AOPK ČR.

Metodika poskytuje příklady a návody, jak lze pomocí férové komunikace nastavit dlouhodobou spolupráci a funkční vztahy mezi vlastníky/uživateli pozemků v chráněných územích a zástupci orgánů ochrany přírody, kteří mají na starost péči o chráněná území soustavy.

Autoři publikace vycházeli z domácí i zahraniční odborné literatury a především z vlastního výzkumu spočívajícího ve skupinových rozhovorech výzkumníků z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy (COŽP UK) s pracovníky vybraných regionálních pracovišť AOPK ČR a v hloubkových rozhovorech s vytipovanými zástupci vlastníků a uživatelů pozemků. Pracovníci ochrany přírody poskytli své zkušenosti z praxe vyjednávání a uzavírání dohod na péči o chráněná území a vlastníci/ uživatelé pozemků zase svoje dojmy z jednání s ochranáři. Umožnili tak pochopení svých zájmů, potřeb i možných provozních omezení.

Rozsáhlá kapitola se věnuje také legislativním aspektům vzájemné spolupráce mezi ochránci přírody a hospodáři v chráněných územích, především uzavírání dohod na péči o tato území. Legislativní část je proložena příklady dobré praxe uzavírání dohod na AOPK ČR.

V listopadu loňského roku v Olomouci byla metodika představena a diskutována účastníky komunikačního semináře „Zkušenosti a dobrá praxe v komunikaci s partnery v ochraně přírody“ pořádaného v rámci projektu LIFE Jedna příroda.

Metodika autorů Bronislava Farkače, Evy Sochové, Martiny Kobylákové a dalších byla vydána v řadě metodik AOPK ČR. V elektronické podobě je dostupná zde. V průběhu jarních měsíců předpokládáme její distribuci v tištěné podobě na regionální pracoviště AOPK ČR a dalším orgánům ochrany přírody, zejména krajským úřadům, správám národních parků a chráněných krajinných oblastí či újezdním úřadům.

Autos fotografie: Šárka Mazánková

Komunikační postupy, titulní fotografie - Mazánková
Nová metodika AOPK - osvědčené komunikační postupy