null Právě vyšlo nové číslo časopisu Ochrana přírody

AOPK ČR, ústředí

Právě vyšlo nové číslo časopisu Ochrana přírody

28. 2. 2024

Na obálce si můžete prohlédnout nivu meandrující řeky Stropnice.

Vymezení a ochraně krajinného prvku údolní niva je totiž věnován jeden z obsáhlejších článků prvního letošního čísla. Autoři konstatují, že se jedná o fenomén, který je velmi důležitý nejen z hlediska přírodních hodnot, ale i územního rozvoje. Avšak za více než třicet let od účinnosti zákona o ochraně přírody a krajiny nebyly zpracovány dostatečné nástroje k  jeho praktické ochraně. Respektive byly navrhovány, ale nikdy oborově přijaty. Údolní nivy jsou totiž prvkem, který je v území obtížně identifikovatelný a současně je ohrožován rozvojem a využíváním jeho území. Více se dozvíte v rubrice Péče o přírodu a krajinu. 

Jedním z letošních hlavních komunikačních témat národního parku Šumava bude význam tlejícho dřeva. Věnuje se mu i článek Pavla Hubeného. Různá stádia odumřelého dřeva jsou totiž neodmyslitelnou součástí šumavských lesů a jedním z důvodů mimořádné druhové rozmanitosti hub a hmyzu.  

Na výsledky několikaletého projektu mapování a inventarizace evropsky významných druhů a biotopů je zaměřen text Karla Chobota. Všechna získaná data byla ukládána a zpřístupněna v Nálezové databázi ochrany přírody (ND OP), kde jsou k dispozici mimo jiné i všem orgánům ochrany přírody. Vzhledem k šíři projektu je i množství získaných nálezových dat velmi vysoké – do databáze byl uložen téměř milion záznamů. 

V rubrice Zaměřeno na veřejnost se můžete ještě před jeho oficiálním otevřením seznámit s Domem přírody Bílých Karpat. Pokud vás článek navnadí, doražte do Veselí nad Moravou 16. března, abyste si si toto návštěvnické středisko prohlédli v reálu. Průvodcem vám bude užovka stromová. 

A alespoň pomyslně můžete navšívit i dno Macochy. Článek Petra Zajíčka totiž popisuje expedici Karla Absolona v roce 1903, jejíž účastníci na dně pobyli tři noci a získali celou řadu cenných poznatků. 

Vloni vzbudila pozornost reorganizace České inspekce životního prostředí. V článku Omezení působnosti ČIŽP se jí věnuje Jitka Jelínková, důvody, které reorganizaci vedly, popisuje v rozhovoru její ředitel Petr Bejček

Při čtení dalších textů se můžete zamyslet nad slovenskými biosferickýmu rezervacemi, osudem afrických luskounů,  nejnovějšími objevy v Kateřinské jeskyni či využitím georadaru pro výzkum krasových oblastí

Přejeme zajímavé čtení.  


Všechna čísla najdete na https://www.casopis.ochranaprirody.cz/