null Překvapení v Amatérské jeskyni

AOPK ČR

Překvapení v Amatérské jeskyni

7. 12. 2021

Neobvyklý pohled se naskytl jeskyňářům v Amatérské jeskyni v Moravském krasu: nalezli zde úhoře. Ryby se do Amatérské jeskyně dostávají jen vzácně, nejspíše za vysokých vodních stavů.

Ve čtvrtek 25. 11. 2021 procházela centrem Amatérské jeskyně skupina speleologů složená z pracovníka Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a jeho kolegů z ČHMÚ. Ve Spojovací chodbě mezi Sloupskou a Bělovodskou větví Nové Amatérské jeskyně je čekalo překvapení. V blátě ležel na zemi poměrně apatický úhoř dlouhý asi 35 cm. Nalézt v Amatérské jeskyni obratlovce je velmi neobvyklé. Proto speleologové úhoře chvíli obdivovali a pak ho přenesli na aktivní tok potoka Bílá voda, kde byl vypuštěn. Ve vodě se ihned začal pohybovat a zmizel po proudu toku ve tmě jeskyně ve směru k Macoše. Musel se sem dostat za vysokého vodního stavu, kdy podzemní říčky zatápí výše položené chodby. Spojovací chodba je po většinu roku bez vodního toku.

Život v Amatérské jeskyni

Amatérská jeskyně není obývána obratlovci, žijí v ní pouze drobní bezobratlí živočichové, z nichž největší jsou žížaly na tzv. trusinkových (žížalových) hlínách. Vzácně lze v této jeskyni vidět letícího netopýra, který do jeskyně prolezl přes sutě (nezimují zde). Jeskyně je totiž ze všech stran uzavřena sifony (zatopené úseky chodeb) a závaly, které ji oddělují od sousedních jeskyní.

Drobné ryby pracovníci AOPK ČR pozorovali před pár lety na dně propasti Macocha v Horním i v Dolním jezírku. Šlo o pstruha a další blíže neurčenou rybu. Otázkou je, odkud se ryby do Amatérské jeskyně dostaly. Jako zdroj se nabízí rybník u Holštejna na říčce Bílá voda a ryby by se do jeskyně dostaly přes ponor Bílé vody v Nové Rasovně. Druhou možností je rybník na potoku Luha nad Sloupem a cesta přes ponor Staré skály. Případně by mohlo jít ještě o přístup od řeky Svitavy proti proudu Punkvy, ale tam stojí v cestě přehrada na Jakubově jezeře a přehrada na přístavišti lodí Punkevních jeskyní (a pomineme přes stavidlo zcela neprostupnou odvodňovací štolu Punkevních jeskyní). I když vyloučit nemůžeme ani zatím neznámé vodní cesty.

Nelehké podmínky

Životní podmínky jsou však v celém systému Amatérské jeskyně pro ryby velmi omezené a s velkou pravděpodobností se nedostanou ven a zahynou. Jediná ryba v Evropě, která se adaptovala na jeskyně a trvale v nich žije, je druh mřenky objevený v jeskyni jižního Německa v roce 2015.

Přítomnost ryb v jeskynním systému Amatérské jeskyně (tj. jeskyně Amatérská plus sousedící jeskyně) je opravdu výjimečná pro jeho uzavřenost a rozlehlost. Naopak celkem běžná je v jeskynním systému Rudické propadání – Býčí skála, kam se ryby dostanou přes ponor Rudické propadání z Jedovnických rybníků nebo proti proudu Jedovnického potoka z Křtinského potoka. Pracovníci AOPK ČR právě v části Rudické propadání před několika lety úhoře potkali. Po vypouštění rybníka Olšovec při výlovu lze v jeskyni potkat i štiku nebo kapra, kteří ale bývají potlučení cestou přes propasti ponoru a hynou.

Úhoř v Amatérské jeskyni