Odebírat RSS

null Program Dům přírody: za 10 let dva miliony návštěvníků

AOPK ČR

Program Dům přírody: za 10 let dva miliony návštěvníků

9. 5. 2022

Navzdory covidovým omezením vloni proběhlo v Domech přírody a informačních střediscích 1370 akcí pro návštěvníky.

V programu Dům přírody je nyní zapojeno devět návštěvnických a deset menších informačních středisek v chráněných územích.  Poutavou formou se tu návštěvníci dozvídají zajímavosti o tuzemské přírodě a o tom, co dělat, aby zůstala zachována do budoucna.  Za deset let jich přišly téměř dva miliony. Navzdory covidovým omezením vloni proběhlo pro návštěvníky 1370 akcí.

„Program Dům přírody jsme koncipovali podle modelu, který funguje i jinde ve světě. Doplňujeme tak mezery, které má státní ochrana přírody ve vztahu k návštěvníkům. Domy přírody jim především ukazují, že o přírodu je třeba pečovat a v neposlední řadě také poskytují základní zázemí. Mnohdy využívají stávající objekty, které by jinak chátraly – třeba ve Žďárských vrších se využil a zrekonstruoval památkově chráněný statek,“ vysvětluje Pavel Pešout z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Domy přírody nejsou jen expozice, ale také ekovýchovné programy, přednášky, výlety, výstavy, projekce a tvůrčí dílny - a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. Přispívají k rozvoji šetrného turismu v chráněných územích po celé ČR. Vznikají ve spolupráci s místními partnery, ochrana přírody tak pomáhá posilovat vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí.

Na začlenění do sítě Domů přírody je třeba splnit náročná kritéria. Aby byla práce s návštěvníky systematická a navazovala na další aktivity v území, připravují se nyní pro chráněné krajinné oblasti koncepce práce s návštěvnickou veřejností. Výstavba se podporuje z evropských zdrojů, provoz pak zhruba 20 % z národních dotačních programů. Zbytek si musí provozovatelé – obecně prospěšné společnosti, obce, Lesy ČR či jiné organizace – zajistit z jiných zdrojů (vstupné, placené programy, prodej regionálních produktů atd.).

„Domy přírody samozřejmě musí zapadat do nějaké širší představy, jak s návštěvníky či školami pracovat. Domy přírody jsou důležité nejen pro návštěvníky, ale oživují mnohdy téměř zapomenutá místa a jsou i zdrojem pracovních příležitostí. Například vloni poskytly 183 takzvaných green jobs, část byli brigádníci vypomáhající střediskům převážně v letních měsících,“ vysvětluje Lenka Šoltysová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Nyní je v provozu 9 návštěvnických a 10 informačních středisek v 15 chráněných krajinných oblastech a 1 národní přírodní rezervaci. V roce 2021 investoři zahájili stavební práce na 3 dalších domech přírody - Domu přírody Českého krasu v Koněprusích, Domu přírody Brd v lokalitě Tři trubky a Domu přírody Bílých Karpat ve Veselí nad Moravou, pokračují také práce na Domu přírody Hodonínské Doubravy.  

Poznámky:

[1] https://www.dumprirody.cz/

Foto: Dům přírody Žďárských vrchů, autor Ota Nepilý

Dům přírody Žďárských vrchů ve stejnojmenné CHKO.