Odebírat RSS

null Světový den divoké přírody: pomozte nám najít, kdo jí pomáhá

AOPK ČR, ústředí

Světový den divoké přírody: pomozte nám najít, kdo jí pomáhá

3. 3. 2021

Organizacím či lidem, kteří svým celoživotním postojem, nebo třeba konkrétním projektem pomáhají či pomohli naší přírodě, je určena Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Má především ukázat, že ochrana přírody má smysl a konkrétní výsledky. Cena, pro kterou je inspirací Světový den divoké přírody [1], letos vstupuje do čtvrtého ročníku. Nominace je možno posílat do konce března [2].

„V České republice sice máme jen málo míst, která se dají označit přímo za divočinu, ale hodně míst, kde se dá pro přírodu leccos udělat. Možností je celá řada – počínaje obnovováním mokřadů a potoků, které zničilo socialistické zemědělství, přes péči o lesy, aby byly pestřejší a věkově rozrůznější, po kosení luk, které pomáhá ohroženýcm druhům rostlin a živočichům. Patří sem i výsadba alejí, remízků, nebo to, že některé plochy ponecháme přírodě, ať se na nich samovolně vyvíjí. Předchozí ročníky nám ukázaly, že inspirativních osobností či projektů je opravdu dost,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Víme, že podobných cen je několik. My se ale chceme zaměřit především na konkrétní projekty a ukázat, že to jde. Mnohdy stačí drobnost, nebo zajímavý nápad. Letos získalo v kategorii Počin Cenu AOPK ČR Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje. V kategorii Osobnost to byly dvě výjimečné ženy - Jarmila Kubíková a Dana Bartošová. Obě dámy, jedna botanička, druhá zooložka, jsou fascinující svým celoživotním zápalem pro ochranu naší přírody,“  dodává František Pelc.

 V roce 2019 získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách. Vloni to byla firma ZEMSPOL za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a Petr Moucha za celoživotní práci pro naši přírodu, zejména pro ochranu lesů.

Poznámky:

[1] Světový den divoké přírody (World Wildlife Day) je příležitostí k oslavě krásných a rozličných forem divoké přírody a vyzdvihnutí významu ochrany přírody pro lidstvo.  V roce 1973, právě 3. března, vstoupila platnost Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

[2] Nominace na Cenu AOPK ČR může zaslat kdokoli do 31. 3. 2021. Musí obsahovat jméno a příjmení nominovaného (nebo jméno firmy), zdůvodnění, proč by měl cenu dostat, případně popis konkrétního projektu včetně lokalizace a kontakt na nominovaného i navrhovatele. Uvítáme i fotografie. Nominace zasílejte prosím elektronicky na adresu: karolina.sulova@nature.cz. Více o Ceně najdete zde: www.nature.cz/web/cz/historie-oceneni

Foto: Václav Hlaváč

jeřábi, foto: Václav Hlaváč

jeřábi, foto: Václav Hlaváč