null Sysli se stěhují

AOPK ČR, ústředí

Sysli ze Zoo Hluboká se stěhují do Strakonic

13. 7. 2023

Přesně 36 syslů bylo dnes vypuštěno na letišti ve Strakonicích. Pocházejí z odchovů v Zoo Hluboká a záchranné stanice Rozovy a měli by oživit zdejší skomírající populaci tohoto vzácného hlodavce.

Akce je součástí záchranného programu, který pro sysla před více než patnácti lety připravila a koordinuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. V celé České republice totiž žije zhruba jen 6000 syslů.

„Letiště ve Strakonicích je jedním z pouhých 40 míst v České republice, kde se sysel obecný vyskytuje. V posledních letech jsme tu ale zaznamenali velký úbytek zvířat, pravděpodobně kvůli silným přívalovým dešťům. Zatímco v roce 2018 tu žilo odhadem 150 syslů, letos na jaře jsme pozorovali jediného,“ vysvětluje Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. 

„Příklad sysla názorně ilustruje, jak může být osud živočišného druhu vrtkavý. V padesátých letech byl označován za škůdce. Kvůli změnám v zemědělském hospodaření ale z naší krajiny téměř vymizel. Syslové doplatili na rozorávání mezí a pastvin, scelování polí do velkých lánů, úbytek ploch s nízkou travou a používání chemických prostředků. Nyní je sysel kriticky ohroženým druhem, pomoci přežít by mu měl právě záchranný program,“ říká František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

„Sysly jsme měli ve Strakonicích vypouštět už vloni, ale museli jsme akci odložit. V přípravné fázi se tehdy v chovech nepodařilo nachytat dostatečné množství zvířat. V letošním roce je situace mnohem příznivější. Odchovy se daří  a mohou tak pomoci posilovat syslí populace ve volné přírodě,“ doplňuje Markéta Jariabková ze Zoo Hluboká. 

 „Sysli se vypouštějí především na místech, kde sice jsou vhodné podmínky, ale z nějakého důvodu počet zvířat klesá. To je i případ strakonického letiště. Právě některá sportovní letiště jsou totiž pro sysly vhodným prostředím – je tu nízká tráva, nepobíhají kočky, zvířata tu mají klid. To, jak se tady syslům daří, budeme samozřejmě nadále sledovat,“ dodává Jan Matějů z Muzea Karlovy Vary, jeden z autorů záchranného programu.  

 „Záchranné programy pomáhají v naší krajině udržet vzácné druhy rostlin a živočichů. Nyní jich máme již třináct a chystáme další. Díky nim se podařilo zachránit pro naši přírodu hvozdík písečný český, daří se zvyšovat počty užovek stromových. Prospívají ale i jiným druhům. Často totiž spočívají v podpoře šetrného hospodaření, které zlepšuje podmínky i pro jiné rostliny a živočichy,“ uzavírá František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.


Foto: archiv AOPK ČR, Květa Černohlávková

Sysel obecný na louce v Radouči.

Sysel obecný, foto: Květa Černohlávková