Odebírat RSS

null Velké šelmy, tetřev i motýli - čeští a slovenští ochránci přírody jednali o spolupráci

AOPK ČR

Velké šelmy, tetřev i motýli - čeští a slovenští ochránci přírody jednali o spolupráci

18. 3. 2022

Zaměřili se především na velké šelmy, vymezování migračních koridorů, záchranné programy některých ohrožených druhů rostlin a živočichů či problematiku invazních druhů.

„Zní to jako fráze, ale příroda naštěstí nezná hranice. Se slovenskými kolegy jsme se domlouvali třeba na tom, jak pomoci některým druhům rostlin a živočichů z československého pomezí. V Bílých Karpatech nyní běží velký projekt Ze života hmyzu [1], v oblasti Beskyd bychom se rádi společně zaměřili například na ochranu tetřeva hlušce. Věnovali jsme se samozřejmě i velkým šelmám – zkušenosti ze Slovenska, kde velké šelmy, jako je rys, vlk či medvěd, dlouhodobě žijí, jsou pro nás velmi důležité,“ popisuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Neexistují na světě dva národy, které mají k sobě tak blízko jako Češi a Slováci. Navzdory rozdělení Československa se podařilo zachovat velmi úzké vztahy a jsem rád, že se to týká i ochrany přírody. Spolupráce probíhá ve všech příhraničních chráněných krajinných oblastech (Beskydy, Kysuce, Bílé/Biele Karpaty) a doufám, že se podaří v ČR vyhlásit národní park nebo CHKO v oblasti trilaterálního mokřadu na soutoku Moravy a Dyje. Na slovenské straně je CHKO Záhorie a nové chráněné území by bylo základem další spolupráce,“ komentuje setkání Dušan Karaska, generální ředitel Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

„Spolupráce se nám daří rozšiřovat do celého karpatského regionu – důkazem je i celoevropská cena Natura 2000 Award, kterou jsme dostali před dvěma lety za projekt TRANSGREEN [2,3].  Spolupracovali jsme na něm s partnery ze Slovenska, Rumunska, Rakouska, Maďarska a Ukrajiny. Sledovali jsme, kudy se velké šelmy krajinou pohybují, a na základě toho jsme vyznačili koridory a kritická místa na vybraných dopravních stavbách, která by neměla být zastavěna. Setkání v Beskydech bylo podpořeno z financí, které jsme dostali právě za toto ocenění,“ konstatuje Martin Strnad z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Poznámky:

[1] https://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/programy-eu/life/ze-zivota-hmyzu/

[2] https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm,
http://www.carpathianconvention.org/news-details-195/items/transgreen-wins-eu-natura-2000-awards-for-excellence-in-nature-protection.html

[3] Oficiální stránky projektu v angličtině  http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transgreen

Autor fotografií: Petr Šaj, František Jaskula

Rys obecný na louce.
Jednání o spolupráci.