null Vydali jsme nový standard Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů

AOPK ČR, ústředí

Vydali jsme nový standard Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů

22. 1. 2024

Pomoci má hlavně hmyzu.

Opatření na podporu ohrožených druhů (zejména hmyzu) mohou být někdy v konfliktu s ochranou dřevin před jejich poškozováním. To vedlo k přípravě nového standardu SPPK E02 005 Péče o stromy jako biotop vzácných druhů organismů.

Vymezuje situace, za kterých může převažovat zájem na přežití konkrétních ohrožených druhů nad ochranou vybraných jedinců dřevin. Standard obsahuje také seznam všech legislativních limitů, na které je možné při provádění opatření narazit. Dále zahrnuje příklady vhodných opatření na podporu ohrožených druhů a postup přípravy projektu, kterým se má zájemce o realizaci opatření řídit.

Realizace projektů v souladu s tímto standardem je jednou z podmínek získání finanční podpory z národních i evropských dotačních programů rezortu životního prostředí. Standard slouží také jako podklad pro hodnocení kvality a prospěšnosti takových projektů.

Přejít na platné standardy

Foto: Jiří Neudert

Páchník hnědý zachycený v letu.

Páchník hnědý, foto Jiří Neudert.