null Webové stránky konference IENE 2024 spuštěny

AOPK ČR, ústředí

Webové stránky konference IENE 2024 spuštěny

13. 10. 2023

Konference s názvem „Biodiversity in the Headlight of Future Transport“ proběhne v září příštího roku v Praze.

IENE (Infrastructure & Ecology Network Europe) je síť odborníků, kteří se zabývají různými aspekty dopravy, infrastruktury a ekologie. Každý druhý rok tato platforma pořádá mezinárodní konferenci právě na téma biodiverzity a infrastruktury (nejen dopravní, ale i energetické apod.). Kromě přednášek probíhají také exkurze do terénu, workshopy, školení a tzv. poster sessions.

Nadcházející konference, jejímž hlavním organizátorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, s názvem „Biodiversity in the Headlight of Future Transport“ se bude konat ve dnech 9.–13. září 2024 v prostorách České zemědělské univerzity. Očekává se přibližně 250–300 účastníků, možná bude také účast on-line.

Přihlašování na konferenci a zasílání abstraktů bude spuštěno v lednu 2024 na stránkách konference: www.iene2024.info. Prozatím se zde můžete předregistrovat a dostávat tak na svůj e-mail všechny aktuální informace.

Foto Václav Hlaváč