null Žádné stopy medvěda se u Staré Boleslavi nenašly

AOPK ČR

Žádné stopy medvěda se u Staré Boleslavi nenašly

17. 1. 2022

Na místě to dnes prověřovali také pracovníci AOPK ČR.

V souvislosti s hlášením Policie ČR o možném výskytu medvěda v okolí Staré Boleslavi navštívili pracovníci AOPK ČR dne 17. 1. 2022 oblast lesoparku Houšťka. Hledali zde pobytové stopy, které by mohly přítomnost medvěda naznačovat.

AOPK ČR možný výskyt medvěda v oblasti nepotvrdila, neboť nebyly nalezeny žádné známky jeho přítomnosti (stopy, trus apod.). Výskyt divoce žijícího medvěda v těchto místech je vysoce nepravděpodobný. Nejbližší populace medvědů jsou v Karpatech na Slovensku a v Polsku. Pravděpodobnost, že by některý jedinec (navíc v době zimního spánku) doputoval bez úhony a povšimutí až do Polabí, se téměř rovná nule. Pokud by se nějaký jedinec v této oblasti pohyboval, musí se jednat o zvíře uniklé nebo vypuštěné z chovu v lidské péči.

Autoři fotografií: Danuše Bartošová a Petr Lumpe

Stopy - Danuše Bartošová
Monitorování stop zvěře - Petr Lumpe