Putovní výstava CITES

Tváře úmluvy CITES

Putovní výstava má za cíl přiblížit široké veřejnosti problematiku obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, které jsou chráněny úmluvou CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami).

​​​​​​​
 

Ukázka výstavy:

Vaši pozornost přitáhnou působivé fotografie, na kterých profesionální fotografové zachytili krásy zvířecí a rostlinné říše. Krátký komentář ke každému druhu čtenáři představí, jakému tlaku ze strany člověka živočich či rostlina čelí. V závěrečných panelech se dozví, že problematika wildlife crime začíná být stále více vnímána jako závažný problém. Nově nabyté znalosti si pak každý může ověřit v krátkém kvízu.

Výstava je určená pro zoologické zahrady, muzea, Domy přírody a jiná návštěvnická centra, školy, knihovny, a další typy zařízení, která se věnují environmentální výchově.

Jedná se o 20 panelů o rozměrech A2. Výstavu můžeme zdarma zapůjčit ve fyzické podobě. K dispozici je varianta na plastových panelech (FOREX) nebo na tzv. blind rámech (CANVAS). K této variantě je také možné zapůjčit dřevěnné stojany. Smluvně je také možné poskytnout tiskové podklady k vlastnímu vytištění panelů.


 


 


 

Kontakty:

Ing. Silvie Ucová - varianta CANVAS+(stojany), tisková data
Oddělení mezinárodní spolupráce
Petra Štědroňová - varianta FOREX
odd. práce s veřejností