Cestovní ruch - Blaník

V CHKO Blaník turisté najdou typickou kulturní krajinu českého venkova i přírodní zajímavosti a drobné památky. Oblast je oblíbeným cílem jak pěších turistů, tak cyklistů.

Nejznámějším turistickým cílem v CHKO Blaník je Velký Blaník s rozhlednou postavenou roku 1941. Na Velký Blaník návštěvníky zavede od Domu přírody Blaníku naučná stezka S rytířem na Blaník, která je kromě přírodních zajímavostí věnována i historii a jedné z nejznámějších českých pověstí – mýtu o blanických rytířích. Dalším hojně navštěvovaným turistickým cílem je Malý Blaník se zříceninou kaple sv. Máří Magdalény.

Cykloturisté mají možnost využít cyklostezku Po stopách blanických rytířů tvořící okruh kolem Velkého Blaníku a napojení na dálkové cyklotrasy.

AOPK ČR v CHKO Blaník úzce spolupracuje s turistickou destinací Kraj blanických rytířů, která koordinuje a propaguje cestovní ruch v oblasti.