Poznejte CHKO - Blaník

Do povědomí lidí vstoupily vrchy Velký a Malý Blaník především díky početným verzím pověsti o spících blanických rytířích. Blaníky tak svým významem přerostly rámec regionu, kdy blanický mýtus vpravdě znárodněl a od poloviny 19. století se stal jedním ze symbolů moderního českého národa. Obliba se především soustředila k Velkému Blaníku, který dominuje širokému okolí a dlouhodobě je nejvíce navštěvovaným místem v CHKO Blaník. První praktické snahy o ochranu blanického dvouvrší nacházíme již v polovině 50. let minulého století, kdy bylo zařazeno do tehdy používané kategorie chráněných přírodních objektů.  Hlavním důvodem pozdějšího vyhlášení tohoto území za chráněnou krajinnou oblast bylo zachování harmonické, biologicky vyvážené středočeské krajiny s ústřední dominantou bájného Blaníku. Nacházíme zde specifickou venkovskou sídelní strukturu včetně zbytků lidových staveb, velkého množství sakrálních objektů i venkovských zámečků. Území je to členité a upoutává návštěvníky podmanivou krásou krajiny. Blanický mýtus se stal inspirací pro řadu literátů, hudebníků, malířů i pro „cimrmanovské“ zpracování stejnojmenné hry.

Krajina CHKO Blaník.