null Evropský den Chráněných území v Českém krasu

AOPK ČR, Správa CHKO Český kras

Evropský den Chráněných území v Českém krasu

24. 5. 2022

14. května proběhl pohodový Evropský den chráněných území v Českém krasu

V sobotu 14. května proběhla tradiční 12 km dlouhá, pro tento účel připravená, jednodenní naučná stezka, v jejímž průběhu, si účastníci na jednotlivých stanovištích prověřili a doplnili své přírodovědné znalosti. Mohli se nejen ve štolách kolem Malé Ameriky potkat s tajemným Hagenem, ale také si procvičit poznávání přírodnin, přičichnout k houbám, které v Českém krase rostou, zblízka se podívat na několik bezobratlých živočichů, poznávat a určovat luční květiny a také dřeviny, potěžkat si zkamenělého trilobita nebo zjistit jaký je vztah mezi geologií a Minecraftem.

Počasí bylo jako na objednávku hezké a akcí pro veřejnost po okolí nadbytek. Přesto na start v Karlštejně přišlo více jak 650 účastníků. Ti, kteří neztratili odvahu a došli až do cíle, si mimo samotného zážitku a kartičky s razítky, odnesli i diplom a historický odznáček CHKO Český kras.

 

Poděkování patří všem dobrovolným spolupracovníkům, kteří na jednotlivých stanovištích celý den trpělivě razítkovali účastnické kartičky a odpovídali na zvídavé dotazy.

Akce EDCHÚ, start.

EDCHU 2022

Akce EDCHÚ, start, informace.

EDCHU 2022

Akce EDCHÚ, Mykologie.

EDCHU 2022

Akce EDCHÚ, cesta.

EDCHU 2022

Akce EDCHÚ, cíl.

EDCHU 2022