To jak v CHKO Český kras pečujeme o přírodu se řídí plánem péče, který je možné si stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2020 až 2029.

Plán péče o CHKO Český kras​​​​​​​

Pastva

Není náhoda, že ty nejvzácnější poklady rostou na nedostupných místech vápencových skal. Velmi vzácný včelník rakouský roste už jen v Českém krasu a jen na několika lokalitách. Na výslunných stepích se daří rozevlátým kavylům, hlaváčkům a koniklecům.

Naše péče:​​​​​​​​​

Bez tepla a slunce to nejde, a také bez člověka. Dříve zde pásl pro svoji obživu, vyřezával dřevo, občas způsobil požár. Náš životní styl se změnil, v přírodě vyhledáváme spíš zábavu a odpočinek než zdroje, a krajina začala zarůstat křovinami a lesem. Pro světlomilné a teplomilné druhy teď pracuje ochrana přírody a kromě pil a křovinořezů zaměstnává i stáda ovcí a koz.

Šípákové doubravy

Řídké prosluněné porosty s barevným bylinným patrem. Typický je pro ně dub pýřitý neboli šipák, jeřáb břek a dřín. Tradičně se zde hospodařilo pařezením – pařezy habrů a nízkých dubů obrážely a výmladky se po pár desítkách let sklízely pro palivové dřevo. Poté stromy zase obrazily. Staré vysoké duby se ponechávaly jako zdroj kvalitního dřeva. V lesích Českého krasu roste téměř dvacet druhů divokých orchidejí.

Naše péče: 

Snažíme se obnovovat pařeziny a střední lesy tradičním způsobem obhospodařování a přirozenou skladbou druhů dřevin. Především listnaté duby a habry, břeky a další jeřáby.

Letouni - vrápenci a netopýři

V zimě se ukrývají v podzemí, kde je vlhko a stálá teplota kolem 10°C. A spí, to je lepší než hladovět. Na jaře, jakmile se sešeří, se rozletí krajem, hledají hmyz a drobné úkryty, kde se schovají před sluníčkem. Někteří uvítají střechu nad hlavou pro matky s mláďaty, zatímco jiní se spokojí s puklinami ve stromech, či zalezou do okenice chaty. Pro pohyb v temnotě si vyvinuli speciální způsob orientace. Vysílají, pro lidské ucho neslyšitelné zvuky, jejich odraz od všeho v okolí letouni zachytí do svých velkých citlivých uší a vytváří si „obraz“ okolí.

Naše péče:

Oheň v jeskyni patří do dob lovců mamutů. Buzení z hlubokého zimního spánku nemá rád nikdo, ale netopýr tím navíc ztratí spoustu energie na přežití zimy. Každou zimu při spánku i v létě, kdy jsou v koloniích, letouny počítáme a sledujeme jejich kondici.

Hmyz

Malí vzrůstem, velcí významem a často velmi krásní. Skupina, jež tvoří základ druhového bohatství Českého krasu. I drobné změny v přírodě mohou znamenat jejich ztrátu. A jejich ztráta může znamenat velké změny. Například, když prosluněná stráň bez pastvy nebo vyřezávání náletu zaroste. Světlomilné byliny se vytratí a spolu s nimi i motýli a další hmyz. Hmyzem se živí množství obojživelníků, ptáků i savců.

Naše péče:

Ponecháváme stát staré stromy, které jsou domovem vzácného hmyzu. Louky necháváme pást tak, abychom zachovali druhovou pestrost rostlin a tím i hmyzu.

Vápenec základ Českého krasu

Usazováním miliard škebliček a dalších schránek mořských živočichů se zde v prvohorním moři začal tvořit vápenec. Později moře ustoupilo a díky jeho rozpustnosti ho sladká voda začala narušovat. Vytvářejí se rýhy, škrapy, závrty, jeskyně (krasové jevy). Nejznámnější a nejvýznamnější jeskynní systém je u Koněprus. I dnes se na krasových potocích pomalu usazuje rozpuštěný vápenec a vytváří pěnovcové kupy a kaskády.

Naše péče:

Chráníme vápence před nadměrnou těžbou. Podzemní krasové prostory před znečišťováním. Křehký pěnovec před sešlapáním.