Probíhající práce v EVL Kochánovické rybníky a tůně

1. 11. 2022 - 1. 7. 2023

Na bývalé kochánovické střelnici probíhá obnova vlhké louky. Žijí zde vzácní živočichové, hlavně obojživelníci. Cílem prováděných úprav je přírodě blízké prostředí, ve kterém se bude těmto druhům dařit. Investorem akce je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Východní Čechy. Prosíme, respektujte zákaz vstupu na staveniště. Děkujeme.

Zákaz vstupu do NPR Lichnice mimo vyznačené turistické trasy.

celoročně (1.1. do 31.12.)

Zákaz vstupu vyplývající ze zákona 114/1992 sb. O ochraně přírody a krajiny (§ 29 písm. d), v rezervaci hnízdí zvláště chráněné druhy ptáků citlivé na vyrušování, díky bezzásahovému režimu je zde zvýšené riziko pádu stromů.