Zákaz vstupu do NPR Lichnice mimo vyznačené turistické trasy.

celoročně (1.1. do 31.12.)

Zákaz vstupu vyplývající ze zákona 114/1992 sb. O ochraně přírody a krajiny (§ 29 písm. d), v rezervaci hnízdí zvláště chráněné druhy ptáků citlivé na vyrušování, díky bezzásahovému režimu je zde zvýšené riziko pádu stromů.