Při létání s drony na území CHKO Železné hory je nutné především dodržovat obecně platné předpisy:

  • ​zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví;
  • prováděcí vyhláška k tomuto zákonu - č. 108/1997 Sb. („vyhláška“);
  • letecký předpis Pravidla létání L 2, Doplněk X - bezpilotní systémy.

Upozorňujeme piloty dronů, že pro ně platí všechna platná ustanovení a omezení pro pohyb osob v chráněných územích uvedená v zákoně o ochraně přírody a krajiny, případně v bližších ochranných podmínkách uvedených v jednotlivých zřizovacích předpisech těchto chráněných území. Nelze tedy např. vstupovat mimo vyznačené trasy v národních přírodních rezervacích, nebo rušit dronem hnízdící ptáky. Podrobná pravidla pro provoz dronů v naší CHKO naleznete zde.