Základním pravidlem chování návštěvníků oblasti je ohleduplnost. K přírodě kolem nás a k ostatním turistům i místním obyvatelům. Zachovávejte prosím v přírodě ticho a klid, odnášejte po sobě odpadky.

Při plánování návštěvy CHKO je ideální vycházet z husté sítě značení Klubu českých turisů. Je třeba mít na paměti, že v celé CHKO není dovoleno vjíždět a parkovat motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa. Na lesní účelové komunikace je vjezd motorových vozidel zakázán.

Na předchozí povolení AOPK ČR je také vázáno pořádání veřejných, sportovních nebo jiných hromadných akcí mimo intravilány obcí.

Borůvky, houby a jiné lesní plody prosím sbírejte pouze mimo maloplošná chráněná území.

Vnější hranice maloplošných jsou na přístupových cestách vyznačeny tabulemi se státním znakem. V terénu jsou navíc hranice maloplošných chráněných území vyznačeny výrazným červeným pruhem. Nejčastěji na stromech. Toto značení je tvořeno jedním červeným pruhem po obvodu celého stromu a druhým červeným pruhem na polovině obvodu kmene stromu otočeného k vnější hranici chráněného území. Uvidíte-li tedy dva červené pruhy, budete do maloplošného chráněného území vstupovat. Uvidíte-li pouze jeden pruh, budete z maloplošného chráněného území naopak vystupovat.