O nás

Příroda je naše dědictví i budoucnost.

Jsme státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu a krajinu, chráníme naše společné dědictví. Pečujeme zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. 

Předměty naší činnosti

  • Výkon státní správy v obvodu územní působnosti
  • Odborná podpora výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny
  • Informační a osvětová činnost
  • Zajišťování péče o chráněná území v obvodu území působnosti
  • Poskytování finanční náhrady za ztížení zemědělského a lesníckého hospodaření
  • Vědecký orgán CITES
  • Poskytování znaleckých posudků
  • A další činnosti z pověření Ministerstva životního prostředí

Více informací

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Cena je určena lidem či organizacím, kteří svým celoživotním postojem, nebo třeba konkrétním projektem pomáhají či pomohli naší přírodě.

Laureáti pro rok 2021

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc.
Kategorie: Osobnost

Cenu AOPK ČR v kategorii Osobnost získal ornitolog Karel Šťastný za celoživotní studium rozšíření ptáků a jejich početnosti v ČR. Podařilo se mu také do praxe zavést exaktní metody výzkumu ptačích populací a společenstev a významně tak pomohl k ochraně ptactva.

Pivovar Radegast
Kategorie: Počin

V kategorii Počin Cenu AOPK ČR získal Pivovar Radegast za reklamní spot s motivem pastevce a vlka a za podporu projektů, které se zaměřují na zadržování vody v krajině a péči o beskydské louky.