Odborná skupina pro územní systém ekologické stability

Odborná skupina pro územní systémy ekologické stability (ÚSES) vznikla za účelem řešení problematiky a koordinace postupu AOPK ČR v oblasti ÚSES. Byla zřízena Organizačním opatřením ředitele AOPK ČR č. 53 dne 25. 6. 2008.

Hlavní činnosti odborné skupiny:

  • utváření metodických pokynů v oblasti vymezování a realizace ÚSES a v péči o skladebné části ÚSES
  • příprava podkladů k problematice ÚSES v rámci tvorby legislativních předpisů
  • hodnocení výstupů, zpracování a využití získaných dat ÚSES
  • začlenění ÚSES do příslušných mezinárodních aktivit

Členové odborné skupiny:

Ing. Michal Servus (předseda) 
Mgr. Ingrid Forczek (tajemník)
Ing. Petr Bauer
RNDr. Miroslav Hátle, CSc.
Ing. Václav Hlaváč
Mgr. Jan Klečka, Ph.D. 
Mgr. Jaromír Kosejk
​​​​​​​Ing. Markéta Kavková
Mgr. Jan Kyselka
Ing. Šárka Okrouhlíková
RNDr. Václav Petříček
RNDr. Jan Plesník, CSc.
Mgr. Ondřej Tomášek
Ing. Eva Voženílková

Kontakt:

Mgr. Ingrid Forczek
tajemnice odborné skupiny