null Projekt Jedna příroda mezi deseti nejlepšími projekty pro životní prostředí

AOPK ČR, ústředí

Projekt Jedna příroda mezi deseti nejlepšími projekty pro životní prostředí

30. 1. 2024

Český projekt Jedna příroda byl v LIFE Highlights 2023 označen jako jeden z deseti nejlepších LIFE projektů z celé EU.

A to nejen díky úspěšnému plnění nastavených cílů, které přispívají k ochraně přírody a krajiny, ale také díky takovým výstupům oslovujícím širokou veřejnost, jako je dokumentární film Hodnoty přírody (The Values of Nature).

Dokument režiséra Michala Gálika získal prestižní cenu Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství na filmovém festivalu Agrofilm. Na příkladu české krajiny vizuálně přívětivou formou vysvětluje, jaké přínosy čili ekosystémové služby nám lidem příroda poskytuje, a proč je důležité o nich v ochraně přírody i při rozhodování o využití krajiny vědět.

Projekt Jedna příroda byl kladně hodnocen i za efektivní a inovativní managementová opatření, osvětu, školení zaměstnanců orgánů ochrany přírody a stanovení priorit v ochraně přírody. CINEA (Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu a životní prostředí) zařazením Jedné přírody do desítky nejlepších unijních projektů ocenila práci na ochraně našich nejcennějších přírodních stanovišť, živočichů a rostlin.

Myslím, že Česká republika může být hrdá na to, že se projekt Jedna příroda umístil mezi nejlepšími evropskými projekty v oblasti ochrany životního prostředí, a to tím spíš, že v r. 2023 byla konkurence v rámci programu LIFE skutečně vysoká. Věřím, že v rámci dalšího pokračování projektu díky efektivnějšímu plánování péče, využití výzkumu v praxi i díky dobré spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích přispějeme ke zlepšení potřebné péče a především zachování cenných lokalit ve prospěch přírody a lidí,“ komentuje úspěch ministr životního prostředí Petr Hladík.

Unijní program LIFE je finančním nástrojem EU pro životní prostředí a klima. Jedním z jeho cílů je přispět k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti. Přispívá k řešení degradace ekosystémů, mimo jiné prostřednictvím podpory provádění a řízení soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000.

Projekt Jedna příroda, jehož hlavním koordinujícím partnerem je Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) a Biologickým centrem AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa, za pět let své existence zatím svou činností úspěšně přispívá k zachování biodiverzity a podpoře ekosystémových služeb v chráněných územích soustavy Natura 2000

Ilustrační úvodní foto: Tomáš Tichý