Výstupy z konferencí a seminářů

Konference

K vybraným otázkám praktické ochrany přírody

Více

Conference on Large Carnivore

Protection in the Carpathians

Více