Třeboňsko bylo vyhlášeno jako biosférická rezervace v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO již v roce 1977.

Je jednou ze  šesti biosférických rezervací České republiky. Biosférické rezervace UNESCO představují reprezentativní ukázky přírodních krajin, ve  kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity.  Biosférická rezervace Třeboňsko má  svoji hranici totožnou s chráněnou krajinnou oblastí.

Z titulu biosférické rezervace neplyne území přímý ekonomický užitek, ale tento statut mu  přináší vyšší prestiž a  atraktivitu pro  návštěvníky, zajímavé kontakty, zapojení do  mezinárodních projektů i větší šanci na  úspěch v dotačních programech.